Projektový den "Les a jeho obyvatelé"

20.12.2018

Ve čtvrtek 20. 12.  probíhal ve škole projektový den zaměřený na les a jeho obyvatele. Žáci se účastnili programů na třech stanovištích, společně ve třídě malovali les a shlédli video "Lišky", ke kterému měli pracovní list. Na stanovišti u vchodu do školy se mohli více dozvědět o lesní zvěři, jak pečovat o les a jak ho chránit. Žáci si mohli prohlédnout parohy, trofeje, kůže i další přírodniny.

V tělocvičně si mohly děti pohladit ochočenou lišku obecnou a dozvědět se vše o životě těchto šelem. To se všem moc líbilo. Další stanoviště, která měla velký ohlas, byla "Zvířecí obludky" a "Lovci a kořist". Zde se žáci dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací ze světa zvířat, mohli si vzít na ruku tarantuli, pohladit hroznýše či strašilku. Všem žákům i učitelům se projektový den líbil.

Děkujeme Pavlu Wolejníkovi a sdružení Pochop přírodu z Litvínova, kteří nám připravili program.

Ilona Fibichová

Zoom gallery Zoom gallery

Zoom gallery Zoom gallery

Zoom gallery

Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Akce - fotografie > Projektový den "Les a jeho obyvatelé"