Formuláře ke stažení

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Obědy do škol 2023/2024:

Soubor:obědy_do_škol_metodika_-_platná_pravidla_od_1.9.2019_003.pdfPopis:PRAVIDLA

Soubor:zadost-o-prispevek-na_2024-edit_1_003.docxPopis:ŽÁDOST o příspěvek

Soubor:souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů.docxPopis:SOUHLAS zákonného zástupce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor:seznam_osob_oprávněných_vyzvedávat_dítě_z_mŠ.docxPopis:PLNÁ MOC k vyzvedávání dítěte z MŠ

Soubor:uvolnění_dítěte_na_více_než_1_den_-_předškolní_vzdělávání.docxPopis:ŽÁDOST o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky na dobu delší než 1 den

Soubor:dost_o_ukonČenÍ_dochÁzky_dÍtĚte_v_mŠ.docxPopis:Žádost o ukončení docházky dítěte v MŠ

Soubor:přihláška_ke_stravování_-_mš_tyršova.pdfPopis:Přihláška ke stravování v MŠ Tyršova na šk. rok 2023/2024

Soubor:-individual-zahajeni-20220901.pdfPopis:Oznámení - zahájení individuálního vzdělávání

Tyršova > Tyršova MŠ > Formuláře ke stažení