Školné

-   Je od 1. září 2022 jednotné pro všechny věkové kategorie dětí  =  900,-Kč / měsíc.

-   Děti předškolní (tj. 1 rok před vstupem do ZŠ) školné NEPLATÍ !!!

-   Děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ !!!

-   Školné je nutno zaplatit do 15. dne v měsíci !!!   

-   Školné se platí trvalým příkazem nebo bankovním převodem:

                    -   číslo účtu:                040010-0131547399/0800

                    -   konstantní symbol:   0379

                    -   variabilní symbol:     je přidělen dítěti při přijetí do MŠ a je nutno ho vždy uvést !!!

-   Platbu lze provést i jednorázově na více měsíců najednou (čtvrtletí, pololetí, celý rok).

-   Pokud výjimečně platíte školné poštovní poukázkou, je nutné doklad o zaplacení odevzdat nejpozději do 15. dne daného měsíce vedoucí učitelce MŠ Waltrovka paní Kateřině Jindřichové nebo učitelkám v jednotlivých třídách.


 

Tyršova > MŠ Waltrovka > Školné