Cena a platby

Soubor:
přihláška_Šj.docx
Popis:
Přihláška ke stravování
Formát:
docx
Velikost:
17kB
Soubor:
info_šj.docx
Popis:
info ŠJ
Formát:
docx
Velikost:
22kB

Platby:

Číslo účtu k úhradě obědů:   2436051 / 0100

Prosím při platbě vždy uvádějte i Variabilní symbol.

Stravné se platí pouze bezhotovostně a to nejpozději do 20. dni předchozího měsíce

ve výši:              7 - 10 let                 39,- Kč          858,- / měsíčně

                       11 - 14 let                  41- Kč          902,- / měsíčně

                         od 15 let                  45,- Kč         990,- / měsíčně

 

Obědy se objednávají a vydávají pouze po zaplacení stravného!

Žáky odhlašují rodiče, nikoliv škola. Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudiž musí být uhrazeny.

Kompletní oběd (včetně ovoce, dezertu atp.) je určen k okamžité konzumaci ve školní jídelně

(Vyhláška 107/2005 Sb. v platném znění), proto je zakázáno jídlo vynášet.

 

Identifikace strávníka:

Elektronický čip je možno zakoupit u vedoucí školní jídelny. 

Čip stojí 150,- Kč   po odhlášení ze stravování zůstává strávníkovi a nevrací se.

 

 

 

Tyršova > Jídelna > Cena a platby