Cena a platby

Cena oběda

1. - 4. třída           7 - 10 let                 30,- Kč       660,- / měsíčně

5. - 9. třída         10 - 15 let                  32- Kč       704,- / měsíčně

                            od 15 let                 34,- Kč       748,- / měsíčně

 

 

Přihlášení ke stravování

Strávník bude přihlášen ke stravování až po vyplnění přihlášky (u vedoucí školní jídelny). Je nutné zakoupit si čip. 

Čipy

Strávník je povinen zakoupit si čip u vedoucí školní jídelny.

Čip stojí 150,- Kč.

Po odhlášení ze stravování zůstává strávníkovi a nevrací se.

 

Způsob platby

Číslo účtu pro platbu stravného:   2436051 / 0100

Prosím při platbě vždy uvádějte i Variabilní symbol.

Stravné se platí pouze bezhotovostně a to nejpozději do 20. v měsíci předem (např. na září - nejpozději platba do 20. srpna).

 

Tyršova > Jídelna > Cena a platby