Plán činností

 


                           KVĚTEN  A  ČERVEN  2023

O  ČEM  SI  BUDEME  V  TOMTO  OBDOBÍ  POVÍDAT?

HLAVNÍ  TÉMA:  "HRAJEME  SI  A  NAHLÍŽÍME  NA  SVĚT  KOLEM  SEBE"

 Soubor:kvĚten_a_Červen.docPopis:Plán činností na květen a červen 2023


TYRŠOVA  MŠ  -  ŠVP:

 Soubor:vp_pv_tyršova_mŠ_2022.docPopis:Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od 1. 9. 2022


predskolak-logo_1.png

Vážení rodiče,

budete mít doma malého školáka, který brzy nastoupí do 1. třídy? Pak Vám může pomoci tato malá brožurka. Dozvíte se nejen, co by měl malý školák zvládat, ale také, jaké povinnosti mají zákonní zástupci, tedy vy, rodiče.

 Soubor:budeme_mít_školáka_-_brožura_pro_rodiče.pdfPopis:Budeme mít školáka - brožura pro rodiče

Zároveň Vám v příloze nabízíme "Desatero pro rodiče předškoláka", ve kterém máte uvedeny věku a potřebám dítěte odpovídající znalosti a dovednosti, které by si mělo dítě osvojit během předškolního věku, před vstupem do první třídy základní školy.

Další příloha je více zaměřena na činnosti, vedoucí k rozvoji těchto znalostí a dovedností.

Hlavní pozornost doporučujeme věnovat správnému držení tužky a nůžek, dostatečné sebeobsluze a správné výslovnosti všech hlásek.

Soubor:1._desatero_pro_rodiče_předškoláka.docPopis:Desatero pro rodiče předškoláka

Soubor:2._co_by_měl_předškolák_před_nástupem_do_školy_zvládat.docPopis:Co by měl předškolák před nástupem do školy zvládat  Tyršova > Tyršova MŠ > Plán činností