Plán činností


                           LEDEN  A  ÚNOR  2022

O  ČEM  SI  BUDEME  V  TOMTO  OBDOBÍ  POVÍDAT?

HLAVNÍ  TÉMA:  "HRAJEME  SI  A  VNÍMÁME  ZIMNÍ  KRÁLOVSTVÍ"

 Soubor:leden_a_Únor.docPopis:Plán činností na leden a únor 2022


Zoom gallery

Vážení rodiče,

v příloze naleznete "Desatero pro rodiče předškoláka" , ve kterém máte uvedeny věku a potřebám dítěte odpovídající znalosti a dovednosti, které by si mělo dítě osvojit během předškolního věku, před vstupem do první třídy základní školy. Druhá příloha je více zaměřena na činnosti, vedoucí k rozvoji těchto znalostí a dovedností.

Hlavní pozornost doporučujeme věnovat správnému držení tužky a nůžek, dostatečné sebeobsluze a správné výslovnosti všech hlásek.

Soubor:1._desatero_pro_rodiče_předškoláka.docPopis:Desatero pro rodiče předškoláka

Soubor:2._co_by_měl_předškolák_před_nástupem_do_školy_zvládat.docPopis:Co by měl předškolák před nástupem do školy zvládat  Tyršova > Tyršova MŠ > Plán činností