Spolupráce

 logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz.jpg

Projekt TYRŠOVA ZŠ A MŠ - ŠABLONY je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Tyršova > O škole > Spolupráce