Formuláře ke stažení

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Obědy do škol" pro šk. rok 2023/2024:

Soubor:obědy_do_škol_metodika_-_platná_pravidla_od_1.9.2019_003.pdfPopis:PRAVIDLA

Soubor:zadost-o-prispevek-na_2024-edit_1_003.docxPopis:ŽÁDOST o příspěvek

Soubor:souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů.docxPopis:SOUHLAS zákonného zástupce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor:seznam_osob_oprávněných_vyzvedávat_dítě_z_mŠ_3.docxPopis:PLNÁ MOC k vyzvedávání dítěte z MŠ

Soubor:dost_o_uvolnění_předškolní_vzdělávání.docxPopis:ŽÁDOST o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky na dobu delší než 1 den

Soubor:dost_o_ukonČenÍ_dochÁzky_dÍtĚte_v_mŠ_waltrovka.docxPopis:Žádost o ukončení docházky dítěte v MŠ

Soubor:přihláška_ke_stravování_-_mš_waltrovka.pdfPopis:Přihláška ke stravování v MŠ Waltrovka na šk. rok 2023/2024

Soubor:-individual-zahajeni-20220901.pdfPopis:Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

Soubor:souhlas_zákonného_zástupce_dítěte_se_zpracováním_osobních_údajů.docxPopis:Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

Tyršova > MŠ Waltrovka > Formuláře ke stažení