Formuláře ke stažení

Soubor:seznam_osob_oprávněných_vyzvedávat_dítě_z_mŠ_3.docxPopis:PLNÁ MOC k vyzvedávání dítěte z MŠ

Soubor:souhlas_zákonného_zástupce_dítěte_se_zpracováním_osobních_údajů.docxPopis:Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

Soubor:dost_o_uvolnění_předškolní_vzdělávání.docxPopis:Žádost o uvolnění - více než jeden den

Tyršova > MŠ Waltrovka > Formuláře ke stažení