Spolupráce

Spolupráce

2016/2017

Tereza, vzdělávací ústav - koordinátor programu Ekoškola

Městský úřad Praha 5

Ornita - ptačí budky ve škole, výukové programy

Ekocentrum Podhoubí - ekologické výukové programy

Toulcův dvůr - středisko ekologické výchovy

Ekocentrum Koniklec - ekologické výukové programy

České sběrné suroviny - sběr papíru, hliníku, plastových víček

Asekol - sběr a odvoz počítačů, monitorů, kopírek atd.

Ecobat - sběr a odvoz použitých baterií a drobného elektra

Ekolamp - sběr a odvoz úsporných zářivek

EKO-KOM - sběr a odvoz tříděného odpadu ,

Tonda obal - výukový program

Planeta Země - výukový program

ZOO Praha - adopce papouška

Diakonie Českobratrské církve evangelické - projekt "Krabice od bot"

Potex s r.o. - sběr a třídění použitého textilu