Aktuální informace


Objeví se po rozkliknutí nabídky  Aktuální informace pro rodiče .    Děkujeme .


Základní informace o mateřské škole Tyršova:

 Soubor:naŠe_mateŘskÁ_Škola_2021-2022.docPopis:Základní informace o mateřské škole

Dobré rady pro lepší vstup do mateřské školy:

 Soubor:dobré_rady_pro_lepší_vstup_do_mateřské_školy.docxPopis:Dobré rady pro lepší vstup do mateřské školy

Školní řád mateřské školy Tyršova platný od 1. 9. 2019:

Soubor:kolní_řád_mŠ_2019_-_1.pdfPopis:Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2019


 

Tyršova > Tyršova MŠ > Aktuální informace