Aktuální informace


Objeví se po rozkliknutí nabídky  Aktuální informace pro rodiče .    Děkujeme .


Základní informace o mateřské škole Tyršova:

 Soubor:naŠe_mateŘskÁ_Škola_2022-2023.docPopis:Základní informace o mateřské škole Tyršova

Dobré rady pro lepší vstup do mateřské školy Tyršova:

 Soubor:dobré_rady_pro_lepší_vstup_do_mateřské_školy.docxPopis:Dobré rady pro lepší vstup do mateřské školy Tyršova

Školní řád mateřské školy Tyršova, platný od 1. 9. 2022:

Soubor:kolní_řád_mŠ_2022.docPopis:Školní řád mateřské školy Tyršova, platný od 1. 9. 2022


 

Tyršova > Tyršova MŠ > Aktuální informace