Aktuální informace


Objeví se po rozkliknutí nabídky  Aktuální informace pro rodiče .    Děkujeme .


 Základní informace o mateřské školce:

 Soubor:naŠe_mateŘskÁ_Škola_2019-2020.docPopis:Základní informace o mateřské školce

Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2019:

Soubor:kolní_řád_mŠ_2019_-_1.pdfPopis:Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2019


 

Tyršova > Mateřská škola > Aktuální informace