Zápis do MŠ


  Zoom gallery       zapis_ms.png      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  V  TYRŠOVĚ  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  -  2023:

Proběhne v úterý 18. 4. 2023 (podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce).

Soubor:den_otevŘenÝch_dveŘÍ_2023.docPopis:Pozvánka na Den otevřených dveří v Tyršově MŠ - 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS  DO  TYRŠOVY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2023/2024:

1. část zápisu - bude probíhat elektronicky od 1. dubna 2023 (viz. "Adresa aplikace k zápisu" níže):

2. část zápisu - bude probíhat osobně v budově Tyršovy MŠ, U Tyršovy školy 2/634, Praha 5 - Jinonice:

Osobní odevzdání přihlášek bude probíhat:

  • v úterý     2. 5. 2023  od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:30 hod.
  • ve středu 3. 5. 2023  od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Podrobnější informace k zápisu naleznete v přiložené pozvánce:

Soubor:pozvánka_na_zápis_2023-2024.docPopis:Pozvánka k Zápisu do Tyršovy MŠ na školní rok 2023/2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa aplikace k zápisu je:

https://zapisdoms-praha5.praha.eu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyršova > Tyršova MŠ > Zápis do MŠ