Zápis do MŠ

 


  Zoom gallery       zapis_ms.png      

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  2020

se ve čtvrtek 16. dubna 2020 z důvodu mimořádné situace konat nebude.

Děkujeme za pochopení.

Soubor:den_otevŘenÝch_dveŘÍ_2020.docPopis:Den otevřených dveří v Tyršově MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS  DO  TYRŠOVY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021:

1. část zápisu - bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace http://zapisdoms.praha5.cz (přihlášky bude možné stáhnout od 6. dubna 2020)

2. část zápisu - bude probíhat osobně předáním vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky, kterou přinesou zákonní zástupci, popř. jimi zplnomocněné osoby do budovy MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 2/634:

Osobní odevzdání přihlášek bude probíhat v pondělí 4. 5. a v úterý 5. 5. 2020

                                                     v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

Podrobnější informace (co přinést s sebou) najdete zde:

 Soubor:pozvánka_na_zápis_2020-2021.docPopis:Zápis do Tyršovy MŠ - pozvánka

Vážení rodiče,

od září 2020 by měla být součástí Tyršovy základní školy a mateřské školy také nově budovaná mateřská škola Waltrovka, s předpokládanou kapacitou 72 dětí.

Zápis do této školky bude probíhat též v budově MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 2/634 ( viz. informace výše).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zoom gallery

INFORMATIVNÍ  SCHŮZKA  PRO  RODIČE  NOVĚ  PŘIJATÝCH  DĚTÍ  DO  TYRŠOVY  MŠ:

Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 se bude konat

ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 16:00 hodin

ve žluté třídě.  (Prosíme přijďte bez dětí).

              ☺ Účast nutná!  Těšíme se na Vás ☺.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tyršova > Mateřská škola > Zápis do MŠ