Zápis do MŠ


     zápis_dětí_do_mŠ.png      zapis_ms.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  WALTROVKA  -  2024:

Vážení rodiče,

zveme Vás na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 16. dubna 2024 v naší mateřské škole (Walterovo náměstí 1011/7, Praha 5 - Jinonice)

ve třech komentovaných prohlídkách, a to v časech: 

  • 1. prohlídka = od 16:30 hodin  
  • 2. prohlídka = od 17:00 hodin  
  • 3. prohlídka = od 17:30 hodin.

Na tuto dobu pro Vás bude připraven doprovod, který se Vám bude plně věnovat a odpovídat na Vaše dotazy. Volný pohyb po budově není z bezpečnostních a organizačních důvodů možný.

Přijďte se k nám podívat, popovídat si a seznámit se s prostředím školky.

                                                                                       ☺ Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ ☺.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  WALTROVKA  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2024/2025:

1. část zápisu "Vyplnění žádosti":

 2. část zápisu: "Sběr žádostí"

  • bude probíhat osobně v budově MŠ Waltrovka, Walterovo náměstí 1011/7, Praha 5 - Jinonice.
  • Osobní odevzdání přihlášek proběhne:
  •                ve čtvrtek 2. května 2024    od 8:00 do 12:00 hod.  a  od 13:00 do 16:30 hod. 
  •                     v pátek 3. května 2024    od 8:00 do 12:00 hod.  a  od 13:00 do 15:00 hod.
  • V tomto termínu se zákonní zástupci dostaví osobně do MŠ a s sebou si přinesou:

   =  Řádně vyplněnou "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání", potvrzenou od lékaře a podepsanou od obou rodičů

   =  Rodný list dítěte

   =  Průkaz zdravotního pojištění dítěte

   =  Průkaz totožnosti zákonného zástupce

   =  Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (tj. občanský průkaz dítěte nebo výpis z evidence obyvatel)

   =  Souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte a zpracováním osobních údajů

   =  Cizinci doloží povolení k pobytu dítěte na území ČR

----------------------------------------------------------------------

!!! Po tomto termínu již nelze přihlášky přijímat !!! 

Je povinností zákonných zástupců všech dětí, kteří do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, dostavit se k zápisu do MŠ, a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma.


 Zde je video o naší školce: https://youtu.be/QpBmD63CNTk 

Zároveň vpravo nahoře na úvodní stránce můžete také kliknout na video a virtuální prohlídku, které Vás blíže seznámí se všemi budovami Tyršovy základní školy a mateřské školy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Adresa aplikace k zápisu je:

https://zapisdoms-praha5.praha.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyršova > MŠ Waltrovka > Zápis do MŠ