Ekoškolka

zahlavi_final_final.jpg

 

Podívejte se zde na webovou nástěnku, jak program Ekoškola na naší mateřské škole probíhá!

Webová nástěnka ekoškolky

 

O programu Ekoškola

Tyršova mateřská škola je zapojena od roku 2015 do mezinárodně uznávaného programu  Ekoškola, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Program v České republice koordinuje Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.

V rámci programu se děti spolu s učiteli, zaměstnanci mateřské školy a rodiči snaží přijít na silné a slabé stránky školy v oblasti vlivu na životní prostředí, problémy se snaží vyřešit a celý proces zlepšení vyhodnocují. Tím si uvědomují, že péče o životní prostředí hraje v lidském životě důležitou roli a že možná právě jejich ekologicky šetrné chování inspiruje ostatní členy rodiny a širokou veřejnost ke zlepšení vlastních návyků.

Metodika sedmi kroků

V programu Ekoškola se na celém světě osvědčilo postupovat podle metodiky sedmi kroků. Prvním krokem je vytvoření tzv. Ekotýmu, který je sestaven z dětí, učitelů, zaměstnanců školy a rodičů. Ekotým koordinuje všechny činnosti ekoškolky. Dalším krokem je provedení analýzy. Analýza poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných tématech. Třetím krokem je vytvoření plánu činností – podle výsledků analýzy jsou stanovené cíle a aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy.

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním plánu činností se pak dále zjišťuje, jak jsou jednotlivé cíle a úkoly plněny – posuzují se dílčí výsledky, pozorují se pokroky a zjišťují se příčiny neúspěchů.

Nedílnou součástí je také environmentální výuka. Děti se seznamují s tématy, kterými se zabývají, snaží se je pochopit a porozumět souvislostem. Předposledním krokem je informování a spolupráce. Je důležité, aby široká veřejnost věděla, co se v Ekoškole děje – nejen proto, aby se poučila a inspirovala, ale aby se mohla také aktivně zapojit, ať už náměty, tak například formou finanční podpory apod. Sedmý krok je vytvoření tzv. Ekokodexu. Jde o seznam hodnot a pravidel, která ve škole platí v rámci vybraných témat. Ukazuje, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí.

Podaří-li se dětem splnit všechny kroky, získají pro svoji mateřskou školu mezinárodní titul Ekoškola, symbolizovaný zelenou vlajkou.

Témata

Ekoškola si může vybrat, jakému ze čtyř témat se bude věnovat. Postupně by se mělo dostat na všechna témata. Je možné zvolit téma odpady, jídlo, prostředí školy nebo voda.

Ve školním roce 2016/2017 se Tyršova mateřská škola zabývá tématem „odpady“. Více aktuálních informací o realizaci projektu naleznete na webové nástěnce ekoškolky.

Více o programu Ekoškola naleznete na oficiálních webových stránkách Ekoškoly.