Jídelna MŠ


ZPŮSOB  PLACENÍ  STRAVNÉHO

Stravné se platí trvalým příkazem nebo bankovním převodem na číslo účtu 2436051 / 0100

Důležité je uvést variabilní symbol! Ten je přidělen dítěti při přijetí do MŠ. 

Placení stravného musí být uskutečněno vždy k 20. dni předchozího měsíce. Stravné složenkou je splatné k 5. dni v měsíci.

Soubor:přihláška_ke_stravování_-_tyršova_mš.pdfPopis:Přihláška ke stravování - Tyršova MŠ

CENA  STRAVNÉHO  (od 1. září 2022)

Všechny předškolní děti                      =   50,- Kč na 1 den  (1 100,- Kč na měsíc)

Děti s odkladem školní docházky   =   52,- Kč na 1 den  (1 144,- Kč na měsíc)

V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim.

V jídle jsou obsaženy všechny složky potravy, důležité pro zdravý růst a vývoj dětí, dle platných norem a předpisů. Dle potřeby se snažíme přihlížet k individuálním požadavkům dětí (alergie, nechutenství, zvláštní stravovací návyky aj.), hledáme dohodu.

ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVNÉHO

Stravné se musí odhlásit nejpozději do 8:00 hod. a to buď telefonicky,

červená, žlutá a modrá třída   - tel. č. 739 355 269

barevná třída                                   - tel. č. 731 236 932

nebo osobně v jednotlivých třídách mateřské školy.

V případě, že jde dítě domů po obědě, je třeba tuto skutečnost také nahlásit nejpozději do 8:00 hod., aby mohlo dostat odpolední svačinu s sebou domů.

Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudíž musí být uhrazeny.

V případě neuhrazené částky za stravné NENÍ MOŽNÉ poskytovat školní stravování.

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

Veškeré doplňující informace ke školnímu stravování Vám podá paní hospodářka Bc. Renáta Řehořová na telefonním čísle 251 612 103 nebo osobně v budově ZŠ (postranní vchod u kuchyně).

E-mail: jidelna@tyrsova.cz


 

Tyršova > Tyršova MŠ > Jídelna MŠ