Jídelna MŠ


ZPŮSOB A PLACENÍ  STRAVNÉHO

Stravné se platí trvalým příkazem nebo bankovním převodem na číslo účtu 2436051 / 0100. 

Důležité je uvést variabilní symbol! Ten je přidělen dítěti při přijetí do MŠ. 

Placení stravného musí být uskutečněno vždy k 20. dni předchozího měsíce. Stravné složenkou je splatné k 5. dni v měsíci.

CENA STRAVNÉHO

Všechny předškolní děti                      =   40,- Kč na 1 den  (880,- Kč na měsíc)

Děti s odkladem školní docházky   =   43,- Kč na 1 den  (946,- Kč na měsíc)

V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim.

V jídle jsou obsaženy všechny složky potravy, důležité pro zdravý růst a vývoj dětí, dle platných norem a předpisů. Dle potřeby se snažíme přihlížet k individuálním požadavkům dětí (alergie, nechutenství, zvláštní stravovací návyky aj.), hledáme dohodu.

ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVNÉHO

Stravné se musí odhlásit nejpozději do 8:00 hod. a to buď telefonicky na tel. č. 739 355 269 (červená, žlutá a modrá třída) či na tel. č. 731 236 932 (barevná třída) nebo osobně v jednotlivých třídách.

V případě, že jde dítě domů po obědě, je třeba tuto skutečnost také nahlásit  nejpozději do 8:00 hod., aby mohlo dostat odpolední svačinu s sebou domů.

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

Veškeré informace o stravování Vám podá paní hospodářka Bc. Renáta Řehořová 

jidelna@tyrsova.cz


 

Tyršova > Tyršova MŠ > Jídelna MŠ