Historie

Historie školství v Jinonicích začíná už v dobách dávno minulých – přesněji v roce 1714. Nebylo to však školství takové, jaké si ho představujeme v dnešní době. Byly to jen jedny z prvních krůčků veřejného vyučování a výchovy. Vyučování nebylo povinné, navštěvovat školu mohl kdokoli a jak dlouho chtěl. Prvním učitelem byl Jakub Beneš, který zemřel v r. 1738.

V r. 1739 byla za majitele panství knížete Jana Adolfa ze Schwarzenbergu postavena nová školní budova, do které chodili žáci z obou obcí – Jinonic a Butovic. Škola nebyla velká, měla pouze jednu místnost (jednotřídka), ale na svou dobu byla dobře vybavená.

Roku 1872 se v seznamu jinonických učitelů objevuje jméno Karla Vítka, který se v r. 1887 stává řídícím učitelem. Za jeho působení se školákům dostává postupně dvou a poté tří tříd. V r. 1889 se škola rozšiřuje na čtyři a o pět let později na pět tříd.

Převratnou událostí byla výstavba nové moderní školy v Jinonicích. Stalo se tak v r. 1931, kdy před zraky jinonických občanů začala vyrůstat nová škola, na jejíž výstavbu byla věnována částka 6 milionů korun. Tato škola se otevřela 1. září 1932 a na základě žádosti jinonických sokolů a při příležitosti 100. výročí narození zakladatele Sokola byla pojmenována Tyršova obecná škola pro chlapce a dívky.

V létě 2007 prošla hlavní budova školy rekonstrukcí, díky které se stala zcela bezbariérovou a tím přístupnou i pro tělesně postižené žáky. Mateřská škola se ve stejné době přestěhovala do nové budovy s krásnou, nově upravenou zahradou. Současně byla zahájena výstavba nového pavilonu pro třídy prvního stupně a školní družinu. Moderní, vybavený a ekologicky úsporný pavilón, využívající k výuce variabilně i okolního prostoru, byl dokončen v létě 2008.

Tyršova > O škole > Historie