Akce - fotografie

Akce - fotografie
29.5.2023 Fair trade kavárna 2023

Fair trade kavárnu zorganizoval Ekotým ZŠ a MŠ Tyršova ve spolupráci s Fair trade marketem 20. 4. 2023 pro rodiče a příznivce naší školy již počtvrté. Členové ekotýmu vyrobili plakáty a pozvánku na web naší školy pro rodiče. Připravili jsme a vyzdobili stoly ve vestibulu a nainstalovali bannery s fair trade prezentací. Rodiče tentokrát mohli vyluštit křížovku, vyplnit správnou tajenku a účastnit se soutěže.  více

13.4.2023 Jarní úklid 2023

Letošní nápad na jarní úklid vzešel od dětí ze 3. tříd. Paní učitelky s dětmi ze 3.A a 3.B se rozhodly s dětmi přivítat jaro úklidem odpadků v okolí naší školy, aniž by věděly, že to “před covidem” bývala školní tradice. více

1.10.2022 Pěšky do školy 2022

více

6.6.2022 Kompost základ života

Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví lidí. Hlavní funkcí půdy je nejen produkce potravin, ale především zadržování vody v krajině. V České republice se 91 % veškeré dostupné, pitné vody nachází právě v půdě. Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška. Ke změnám dochází zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským využíváním půdy způsobujícím její utužování a vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků z domácností a firem na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikací do půdy. Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je kompostování. Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické hnojivo. Právě na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako součást směsného komunálního odpadu vyvážíme na skládky nebo dokonce do spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze za svoz, platíme za skládkování či spalování a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost. více

6.6.2022 Obnovená Fair trade kavárna na ZŠ a MŠ Tyršova v Jinonicích

Fair trade kavárnu zorganizoval Ekotým ZŠ a MŠ Tyršova ve spolupráci s Fair trade marketem 27. 4. 2022  pro rodiče a příznivce naší školy již  potřetí po dvouleté přestávce. Členové ekotýmu vyrobili plakáty a pozvánku na web naší školy pro rodiče. Připravili jsme a vyzdobili stoly ve vestibulu a nainstalovali bannery s fair trade prezentací. Tam rodiče mohli najít odpovědi na anketní otázky. Otázky byly dvě: více

6.6.2022 Kampaň obyčejného hrdinství - výsledky

V týdnu od 25. 4. do 1. 5. 2022 probíhala na naší škole KOH. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, zvláště těm z 1. stupně, kteří se této akce aktivně účastnili a vyplnili deníček. Touto akcí jsme podpořili a zlepšili prostředí, ve kterém žijeme nebo pracujeme. V příloze najdete výsledky naší školy a celkový přínos celé této akce. více

6.6.2022 Onl@jnův osobák

Deset žáků 4. B se zapojilo do výzvy Onl@jnův osobák, kterou vypsala organizace Pěšky městem. S touto organizací spolupracujeme již 4 roky při akci Pěšky do školy. Žáci 4. B chodili celý měsíc duben pěšky a celkem ušli  1590,3 km. A jako jedna ze tří tříd z celé ČR získali poukázku v hodnotě 1000 Kč do Světa her. Gratulujeme ke skvělému výsledku! více

6.1.2022 Ptačí budky, ptačí krmítka

Projektový den – Ptačí budky více

5.1.2022 Recyklace očima mladého vědce

V rámci programu Recyklace očima mladého vědce na téma Elektrospotřebiče se žáci dozvěděli nové informace a vyzkoušeli si zjistit, co všechno je třeba k výrobě mobilního telefonu.

V programu si žáci rozebrali starý mobilní telefon a projevili tak nejen svoji manuální zručnost, ale také objevili, jaké všechny součástky a materiály mobilní telefon obsahuje. Díky této činnosti zjistili, co všechno za suroviny je potřeba pro výrobu telefonu. V dalších aktivitách se žáci nejdříve dozvěděli o metodách třídění a separace materiálů k recyklaci a poté si sami tyto metody ve skupinkách vyzkoušeli a odůvodnili. V poslední aktivitě se lektoři zaměřili na obnovitelné zdroje, udržitelnost a na snižování tvorby odpadu. Společnou diskuzí žáci přicházeli na to, jak co možná nejvíce snížit produkci odpadu, a jak každý z nás může k tomu přispět, aby odpad vůbec nevznikal, nebo vznikl v co nejmenším množství. Tuto tématiku doplnili svojí koláží ze součástek a příběhem recyklace. více

1.10.2021 Pěší dny 2021

Proč chodit do školy pěšky? více

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 
Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Akce - fotografie