Srovnávací analýza

VODA Srovnávací analýza
2015-2017               2017-2019
Spotřeba:   2015 – 1601                   2016 -  1805  (velká spotř. o víkendech- tělocvična)                     2015 – 4,75 /os za rok                     2016 -   5,2  /osSpotřeba:        2017  -  1558                          2018 -    1601                             2017 -    4,47 /os                        2018 -    4,45 /os 
Silné a slabé stránky školy: + o   snížení spotřeby vody 2015, o   šetřící cedulky ve třídách a na WC, úsporná splachovadla a perlátory o   pravidelná kontrola úniku vody - o   Ve třídách jsou obyčejné kohoutky, není sud na dešťovou vodu  + o   nízká spotřeba vody i při stavebních pracích o    záchody jsou v pořádku, na WC a ve třídách jsou šetřící cedulky o   pravidelná kontrola úniku vody   - o   Nemáme stále sud na dešťovou vodu (z důvodu stavebních prací)
Témata ve výuce: Ze života vody – 6. tř ( Př, Ze, Čj, Vv) Balená voda nebo voda z kohoutku?  Voda v krajině, Voda nad zlato – I. stupeň Ekocentrum Paleta Krok za krokem vodním tokem -  II. stupeň Toulcův dvůr
 Duben 2019- realizace a instalace sudu na dešťovou vodu !

 

DOPRAVA Srovnávací analýza
2015-20172017- 2019
               Toto téma jsme neanalyzovaliDotazník – Tereza Dostalíková, 9. třída (267 lidí) Doprava do školy : 60,2 % pěšky (160 žáků) 38.7 % autem (103 žáků a učitelů) 30,1 % MHD a pěšky 5, 3 % koloběžky, skate… Doprava ze školy: 30,8 % autem 33,8 % MHD a pěšky 63,9 % pěšky 5,3 % koloběžky Důvod, proč jezdí autem: 54,5 % nejezdí autem (145) 21,4 % bydlí daleko od školy (Středočeský kraj) 7,9 % nechce se jim chodit pěšky a jezdit MHD 4,9 % cesta je nebezpečná   19. 9. 2019 akce Pěšky do školy a celý týden Zelené kilometry 97 % dětí přišlo pěšky, jelo MHD nebo na koloběžce Před školou parkovala pouze 3 auta Akce měla velký ohlas, spokojenost dětí i rodičů (naplánovali si společnou cestu ze vzdálenějších čtvrtí- děti jely na koloběžkách a rodiče si povídali) B. Erlichová a M. Červenková z 9. třídy napsaly reportáž o této akci. Také jsme napsali článek do časopisu Pražská pětka, kde nám ho vydali. R. Málek a A. Zykánová ze 7. třídy natočili videoreportáž, s kterou jsme se účastnili finále Soutěže reportérů. Garantem akce Pěšky do školy byla organizace Pražské matky. V soutěži Zelené kilometry jsme zvítězili s 9,3 km na žáka. Pěší den – uveřejněno na webu Ekoškoly – Příklad dobré praxe  
 + o   téměř 64% dětí chodí do školy pěšky nebo jezdí MHD o   53% dětí považuje cestu do školy za bezpečnou o   v blízkosti školy máme autobusovou zastávku a stanici metra o   ve škole si mohou žáci uschovat koloběžky -        o   do školy jezdí 38 % dětí autem o   8% dětí nechce chodit pěšky o   před školou parkuje velké množství cizích aut

 

PROSTŘEDÍ Srovnávací analýza
2015- 20172017- 2019
         + o   nově opravená podlaha v tělocvičně o    pěkná výzdoba školy o   2 pingpongové stoly o   květiny na chodbách a ve třídách o   péče o 8 ptačích budek           -   o   nemáme upravenou zahradu o   nemáme popisky u stromů           + o   pěkná výzdoba školy a nástěnky o   květiny na chodbách a ve třídách o   používáme ekologické čisticí prostředky o   péče o 8 ptačích budek o   nová knihobudka v přízemí o   nově upravený Ekokodex naší školy         -    o   nová podlaha v tělocvičně se zvlnila, nutná rekonstrukce o   rozbagrovaná zahrada, následně staveniště
 Vybudovali jsme malý květinový záhonek před školou a na zahradě Byl zhotoven návrh nové zahrady od firmy Ekovysočina. V plánu jsme měli rekonstrukci zahrady a atria za novým pavilonem. Z důvodu prodloužení půdní vestavby školy, kdy bylo na zahradě staveniště, nebylo možné tuto rekonstrukci zahájit. Po odklizení staveniště koncem března 2019 byla na zahradu instalována přírodní venkovní učebna. To je první krok k nové zahradě.

 

 

ENERGIE Srovnávací analýza
2015- 20172017-2019
Elektrická energie Spotřeba 2015   141 950 kwh              hlavní budova 88 292 kwh 2026   146 209 kwh                                         85 966 kwh Spotřeba na osobu 2015    402 kwh /os. 2016    420 kwh/os. + o   snížení spotřeby el. energie v hlavní budově o   snažíme se zhasínat světla ve třídách o   vypínáme počítače a el. spotřebiče            - o   3 automaty (káva, nápoje a sušenky, mléčné výrobky) o   zbytečné větrání Elektrická energie Spotřeba 2017    165 952  kwh              hlavní budova 73 769 kwh (velká spotřeba pavilon- porucha tepelných čerpadel) 2018     149 193 kwh                            77 215 kwh  (přístavba školy)                                                                  Spotřeba na osobu 2017        461 kwh/os. 2018         414 kwh/os. + o   značné snížení spotřeby el. energie v hlavní budově o   během dne postupně zhasínáme světla ve třídách od oken o   byly zrušeny 2 nápojové automaty -     o   značné zvýšení spotřeby el. energie v pavilonu- porucha tepelných čerpadel o   některé třídy svítí občas zbytečně dlouho Ekoprogram – Energie dobrý sluha, zlý pán (Ekocentr. Podhoubí)

 

PLYNSrovnávací analýza
Spotřeba Spotřeba
2015  61 517m3 2016  52 593m3 Spotřeba na osobu: 2015  174,3m3/os. 2016  152,2m3/os. + snížení spotřeby zemního plynu   - zbytečné větrání ve třídách  2017 48 050m3 2018 56 160m3 (vytápění nového patra při dostavbě) Spotřeba na osobu: 2017 133,5m3/os. 2018 151,8m3/os. + termohlavice na radiátorech máme na stupni 3 nebo vypnuté, v zimě větráme krátce a intenzivně - na jaře svítí do tříd slunce a více se větrá            

 

 

 

JÍDLO A SVĚTSrovnávací analýza
2015- 20172017-2019
     Toto téma jsme nezpracovávali          Projektový den - Regionální potraviny    Uveřejněno na webu Ekoškoly – TEREZA- Příklad dobré praxeV září 2018 se uskutečnil ve škole workshop Jídlo a svět.Provedli jsme analýzu školní jídelny. V říjnu se účastnili zástupci ekotýmu  workshopu Jídlo a svět v TEREZE. Školení vedly lektorky org. Glopolis. Analýza školní jídelny   + o   téměř každý den je v nabídce 1 bezmasé jídlo o   jídelna nepoužívá palmový olej o   není povinná polévka a dezert (nevyhazují se) o   někdy jsou bezmasá obě dvě jídla - o   hodně zbytků u některých jídel o   málo lokálních potravin
 Sára Hermanová, Lucie Chalupníková a Anna Vondrová z 8. třídy vytvořily dvě velice pěkné prezentace pro 1. a 2. stupeň na téma „Plýtváš jídlem také ty“, které představily ve všech 15 třídách školy. Po následné diskuzi třídy na toto téma vytvářely plakáty, které jsme vystavili ve škole. Spolupracujeme s organizací Glopolis, která se tímto tématem zabývá. Nejzdařilejší plakáty jsme dali do ŠJ. V dubnu 2018 a 2019 jsme uspořádali v naší škole Fair trade kavárnu. Žákyně 8. třídy vytvořily prezentaci o Fair trade. Seznámily s ní žáky a vytištěnou si mohou prohlédnout i rodiče. Upekli jsme zdravé sušenky. Vyšel článek o naší kavárně v Pražské pětce

 

ODPADYSrovnávací analýza
2015- 20172017- 2019
Sběr 2015/2016  6 080 kg papír, 127 kg hliníku, 191 kg víčka 2016/2017  6 105 kg papír, 38,5 kg AI, 280 kg víček Recyklohraní – odvoz firmou Asekol 2015  517 kg  elektrospotřebičů, 47 kg baterií 2016  18 kg elektrospotř. , 46 kg bateriíSběr 2017/2018     2018/2019          neprobíhal kvůli přístavbě Recyklohraní 2017                                                    , 44 kg baterií 2018       120 kg elektrosp., 46 kg baterií
Předcházení odpadů a zmenšování jeho objemu Jaro 2017 – dotazník – v čem nosí žáci svačiny a pití Svačiny: 51 %   krabičky 14 %   alobal 26 %   plastový sáček 8 %      potravinářské folie Pití: 64 %    lahev na rok a déle       10 % na jedno použití 13 %    lahev na měsíc                13 % na týden Znovu využití materiálů nebo věcí: Krabice od bot - 101 a 110 dárků Kontejner Potex na použité oblečení Projektový den Šikovné ruce Vánoční a Velikonoční dílny Používání šmíráků, Výtvarná výchova     Silné a slabé stránky školy: + o   Probíhá jarní úklid odpadků kolem školy o   Ve všech třídách nádoby na tříděný odpad o   Třídění papíru, plastů, plast. víček, hliníku, elektroodpadu, lepenky a baterií o   Šmíráky, oboustranné kopírování, velká balení  - o   Vysoká spotřeba kancelářského papíru o   Nedůslednost při tříděníPředcházení odpadů a zmenšování jeho objemu  Jaro 2018 – dotazník – kontrola Svačiny: 70 % krabičky 4 %    alobal 22 %   sáček 4 % folie Pití: 68 % lahev na rok                                          15 % na jedno použití 2 % na měsíc                                                    15 % na týden           Znovu využití materiálů a věcí: Krabice od bot – 103 a 93 dárků Téma Je na čase zapátrat v šatníku Akce Banát –odvoz batohů, hraček a školních pomůcek do Rumunska ( akci zorganizovala Barbora Morávková žákyně 7. třídy)        Používání šmíráků, Vv – projekt odpady ČR, Vánoční a Velikonoční dílny Nové odpadkové koše na třídění kartonů    Nově třídíme kartony od mlíček Tatra a ovocného nápoje Hello. Máme koše s oranžovou nálepkou a pan školník nosí do sběrného kontejneru. Kontejner na použité oblečení duben 2019 Dimatex   Silné a slabé stránky školy: + o   Probíhá jarní úklid odpadků kolem školy o   Ve všech třídách nádoby na tříděný odpad o   Třídění papíru, plastů, plast. víček, hliníku, elektroodpadu, lepenky a baterií o   Šmíráky, oboustranné kopírování, velká balení o   Třídíme kartony o   Zvýšení počtu krabiček na svačiny a lahví na opakované použití - o   Zvýšení počtu lahví na jedno použití o   Nedůslednost při třídění odpadů ve třídách

Ke stažení: Soubor:srovnávací_analýza.pdfPopis:

Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Srovnávací analýza