Odhlašování a změny

Odhlašování a přihlašování obědů

 

Odhlašovat a přihlašovat obědy lze:

1. na www.e-jidelnicek.cz

   odhlašování obědů je zde možné až do 7:30 hod. aktuálního dne 

2. strávník si může obědy též přihlásit nebo odhlásit svým čipem u stravovacího boxu,

    který je umístěn při vstupu do jídelny.

3. nejpozději do 7:30 hodin e-mailem  jidelna@tyrsova.cz

 

Odhlašování musí být vždy na dobu určitou (od – do).

 

Žáky odhlašují rodiče, nikoliv škola.

 

Strávník je přihlášen s každým novým měsícem k odběru obědů automaticky.

 

Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudiž musí být uhrazeny.

Tyršova > Jídelna > Odhlašování a změny
Loading...

Jídelna

Loading...

Jídelna