Metodika sedmi kroků

Metodika 7 kroků je společná pro všechny školy, které se účastní programu Ekoškola. Je to účinný nástroj k tomu, aby se ze školy stala skutečná ekoškola.

Zoom gallery

 

1.   EKOTÝM

Ekotým je tým spolupracujících žáků, kteří si navzájem pomáhájí, spolupracují a navzájem se znají.


img_2625.jpg

 

2.   ANALÝZA

Při analýze zkoumáme současný stav školy. Zjišťujeme pomocí pracovních listů kolik spotřebujeme plynu, elektrické energie, vody, jestli správně třídíme odpady a jak máme vyzdobenou školu. Pak přemýšlíme, jak lze snížit spotřebu vody a energií, jak zlepšit prostředí ve škole a kolem ní.

Výstupem analýzy je přehled silné a slabé stránky školy.


p2100020.jpg p2150025.jpg

 

3.   PLÁN

Siné a slabé stránky školy slouží jako základ k vytvoření plánu činnosti. Nejdříve si stanovíme cíl, pak přemýšlíme, jak nejlépe cíle dosáhneme. Naplánujeme cíle a úkoly, které budeme postupně plnit.

pb140056.jpg pb140058.jpg

 

4.   MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Průběžně zjišťujeme, jestli plníme úkoly a dosahujeme cílů, které jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit. Plán je podstatná věc, ale skutečnost může být jiná. Při monitorování proto zjišťujeme, co se nám povedlo, co jsme udělali jinak, co můžeme udělat ještě navíc nebo co naopak dělat nebudeme.

pb210062.jpg pb210065.jpg

 

5.   ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Vyučující zařazují aktuální témata Ekoškoly do vyučovacích předmětů. Dochází tak k propojení teoretické výuky EVVO s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy.

pb210066.jpg pb210070.jpg

 

6.   INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Dáváme vědět všem ve škole i mimo školu, co děláme a snažíme se do činností v programu zapojovat celou školu i širší veřejnost. Informujeme například prostřednictvím nástěnek, školního webu v sekci Ekoškola, školního časopisu Tyršováček - ekookénko nebo článků v novinách.

tyrsovacek-page-001.jpg

 

7.   EKOKODEX

V ekokodexu žáci vyjadřují svoji představu, jakou chtějí mít ekoškolu a co pro to chtějí udělat. Vymysleli proto pravidla, kterými se chtějí řídit a dosahovat tak pozitivních změn.

Zoom gallery

Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Metodika sedmi kroků