Jídelna MŠ

ZPŮSOB A PLACENÍ  STRAVNÉHO

Stravné se platí trvalým příkazem nebo bankovním převodem na číslo účtu 2436051 / 0100. 

Důležité je uvést variabilní symbol! Ten je přidělen dítěti při přijetí do MŠ. 

Placení stravného musí být uskutečněno vždy k 20. dni předchozího měsíce. Stravné složenkou je splatné k 5. dni v měsíci.

CENA STRAVNÉHO

Všechny předškolní děti                      =   45,- Kč na 1 den  (990,- Kč na měsíc)

Děti s odkladem školní docházky   =   48,- Kč na 1 den  (1 056,- Kč na měsíc)

V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim. V jídle jsou obsaženy všechny složky potravy, důležité pro zdravý růst a vývoj dětí, dle platných norem a předpisů. Dle potřeby se snažíme přihlížet k individuálním požadavkům dětí (alergie, nechutenství, zvláštní stravovací návyky aj.), hledáme dohodu.

ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVNÉHO

Stravné se musí odhlásit nejpozději do 8:00 hod. a to buď telefonicky na telefonním čísle  737 781 778  nebo osobně v jednotlivých třídách.

V případě, že jde dítě domů po obědě, je třeba tuto skutečnost také nahlásit nejpozději do 8:00 hod., aby mohlo dostat odpolední svačinu s sebou domů.

Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudíž musí být uhrazeny.

V případě neuhrazené částky za stravné NENÍ MOŽNÉ poskytovat školní stravování.

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

Veškeré doplňující informace ke školnímu stravování Vám podá paní hospodářka Renáta Řehořová na telefonním čísle 251 612 103 nebo osobně v budově ZŠ (postranní vchod u kuchyně).

E-mail:  

________________________________________________________________________________

 

Tyršova > MŠ Waltrovka > Jídelna MŠ