Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ

Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci, aktuální informace najdete na stránkách MŠMT zde.

 

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k aktuální situaci kolem koronavirové krize neplatí žádný harmonogram, sledujte prosím aktuality.

Co je třeba:Termín:
Odevzdání přihlášek na obory s talentovou zkouškou 
Vyzvednutí zápisového lístku 
Odevzdání přihlášek na všechny ostatní obory 
1. termín přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium (deváťáci) 
1. termín přijímacích zkoušek pro osmileté a šestileté studium (páťáci, sedmáci) 
2. termín přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium (deváťáci) 
2. termín přijímacích zkoušek pro osmileté a šestileté studium (páťáci, sedmáci) 
Odevzdání zápisového lístku na SŠ 

 

Nejčastější dotazy:

1) Kolik přihlášek se podává?

Podává se jedna přihláška ve dvou kopiích (na každou ze dvou vybraných škol jedna). Na této přihlášce jsou napsány OBĚ střední školy, na které se uchazeč hlásí. Jejich pořadí neříká nic o tom, kterou školu by uchazeč upřednostnil. Určuje pouze, na kterou z obou škol jde uchazeč vykonat přijímací zkoušku v prvním a na kterou ve druhém termínu. Proto je také nutné, aby školy byly na obou přihláškách uvedené ve STEJNÉM POŘADÍ.

2) Kde dostanu formulář přihlášky?

Žákům devátého ročníku přihlášky poskytneme předvyplněné (prospěch a průměry), na Vás bude zkontrolovat správnost osobních údajů, vyplnit školy a obory, na něž se Vaše dítě hlásí, podepsat a přinést zpět do školy k potvrzení. Poté přihlášky zašlete nebo donesete na vybrané střední školy.

V případě uchazečů z pátých a sedmých ročníků Vám stejnou službu poskytneme po dohodě (neboť předem nevíme, kdo se bude někam hlásit).

Přejete-li si vyplnit celou přihlášku sami, nejlépe je stáhnout formulář z webu MŠMT a vytisknout (barevnost kopie nehraje roli). http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

3) Přijímací zkouška je jednotná. Dělá ji tedy mé dítě jednou, nebo dvakrát?

Na škole, která je na přihláškách uvedena jako první, dělá uchazeč přijímací zkoušku v prvním termínu, na druhé ve druhém termínu. Zkoušky se ovšem vyhodnocují centrálně a počítá se lepší výsledek, který pak platí pro obě školy.

4) Co je to zápisový lístek?

Zápisovým lístkem potvrzuje přijatý uchazeč, že má o SŠ, na niž byl přijat, zájem a že na ni skutečně nastoupí. Zápisový lístek vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce, a to jen v jednom vyhotovení (je důležité zápisový lístek neztratit!) Na odevzdání zápisového lístku má uchazeč lhůtu 10 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí. Jednou odevzdaný zápisový lístek nelze přenést jinam (s výjimkou případů, kdy byl uchazeč na druhou školu dodatečně přijat na odvolání).

5) Co se stane, když se mé dítě nedostane na žádnou z vybraných středních škol?

Nic hrozného. J Především je možno se proti rozhodnutí o nepřijetí do tří dnů odvolat.

Dále v případě uchazečů z devátých ročníků vyhlašuje řada středních škol druhá kola přijímacího řízení, kterých je možno teoreticky dělat libovolné množství. Seznam SŠ, které nejsou naplněny a vyhlašují druhá kola, se objeví na webu Magistrátu Hl. m. Praha a bude průběžně doplňován.

V případě nepřijetí Vašeho dítěte nás neváhejte kontaktovat – rádi Vám v této situaci poradíme a pomůžeme.

 

Další podrobné informace hledejte na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

nebo CERMATu: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

 

 

Kde najdete další spolehlivé informace:

  1. Portál Střední školy.cz
  2. Přehled oborů a SŠ v Atlasu školství
  3. Portál Infoabsolvent.cz

Při jakýchkoli nejasnostech kontaktujte prosím výchovného poradce Tyršovy ZŠ.

 

 

Tyršova > Základní škola > Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ