Základní informace o ŠD

Informace o školní družině

Školní družina je umístěna v novém pavilonu.

Provoz Informace
7:00 - 7:35ranní školní družina
11:30 - 17:30odpolední školní družina

Kapacita ŠD

180 dětí z 1. - 4. ročníku v šesti odděleních. Cena je 450 Kč / měsíc.

Účet pro zaslání plateb za ŠD

40010 - 131547399/0800

Stránky školní družiny

Zde najdete stránky školní družiny s plánem činnosti, aktualitami a kalendářem akcí.

Soubory ke stažení

Tyršova > Družina > Základní informace o ŠD
Loading...

Školní družina při ZŠ Tyršova v Praze

Loading...

Školní družina při ZŠ Tyršova v Praze