Ekoškola

Mezinárodní program: Program Ekoškola byl vyhlášen v roce 1995 jako reakce na Summit Země v Rio de Janeiro s cílem zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2005. Program probíhá v 53 zemích světa. Hlavním koordinátorem tohoto programu v ČR je vzdělávací centrum Tereza se sídlem Haštalská 17, Praha 1.

Cíl programu: Žáci si osvojí takové dovednosti, aby snižovali ekologický dopad školy na životní prostředí. Šetří vodou, elektrickou energií, správně třídí odpad, navrhují úsporná opatření a zlepšují prostředí ve škole a v jejím okolí. Také sbírají papír, plastová víčka, hliník, vybité baterie a drobný elektroodpad. Následně žáci předávají své zkušenosti v rodinách a ve svém okolí.