Akce - fotografie

Akce - fotografie
4.10.2019 Pěšky do školy 2019

Pěšky do školy na ZŠ Tyršova  více

16.5.2019 Fairtrade 2019

více

30.4.2019 Plýtváš jídlem i ty?

více

30.4.2019 Plány ekotýmu

více

8.1.2019 Ptáci na obzoru

8. 1. 2019 proběhl v naší škole program Ptáci na obzoru. Zaměstnanci  Ornity seznámili žáky se životem, ohrožením a ochranou dravců. více

20.12.2018 Projektový den "Les a jeho obyvatelé"

Ve čtvrtek 20. 12.  probíhal ve škole projektový den zaměřený na les a jeho obyvatele. Žáci se účastnili programů na třech stanovištích, společně ve třídě malovali les a shlédli video "Lišky", ke kterému měli pracovní list. Na stanovišti u vchodu do školy se mohli více dozvědět o lesní zvěři, jak pečovat o les a jak ho chránit. Žáci si mohli prohlédnout parohy, trofeje, kůže i další přírodniny. více

8.10.2018 Pěšky do školy

V polovině září odstartoval první ročník osvětové kampaně Pěšky do školy, která má upozornit nejen na důležitost pohybu jako prevence dětské obezity, ale hlavně na nutnost zvýšení bezpečnosti před školami. Ta je často narušena právě rodiči-řidiči, kteří vozí své děti až před brány škol, kde vznikají nepřehledné a nebezpečné situace. Tuto akci pořádá nezisková organizace Pražské matky, která se dlouhodobě zaměřuje na bezpečný pohyb v pražských ulicích. více

9.5.2018 FAIR TRADE kavárna na ZŠ a MŠ Tyršova v Jinonice

Fair trade kavárnu zorganizoval Ekotým ZŠ a MŠ Tyršova ve spolupráci s Fair trade marketem 19. dubna pro rodiče a příznivce naší školy. Členové ekotýmu vyrobili pozvánky, plakáty a prezentaci o fair trade pro žáky i rodiče. Některé plakáty a vytištěnou prezentaci žáci instalovali na informační panely umístěné v přízemí školy, kde se akce konala. Další ekotýmáci napekli zdravé sušenky a muffiny, které žákyně podávaly hostům ke kávě. Všem návštěvníkům naší kavárny se to velice líbilo. Káva byla kvalitní a voňavá. Řada rodičů se dotazovala na fair trade a jeho smysl, takže se tyto informace rozšířily mezi další okruh lidí. Také naše škola podporuje tento systém, hlavně spravedlivou mzdu a zákaz dětské práce. více

27.3.2018 Velikonoční dílny 2018

  více

8.1.2018 Krkavcovití

Akce Krkavcovití proběhla v pondělí 8.1. 2018. Velice známý chovatel pan Viktor Čahoj nám zajímavě vykládal o krkavcovitých. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které jsme před tím nevěděli. Proběhla i ukázka živých jedinců a jejich inteligence. Program byl velice pěkný.  více

Stránkování

<1 23 4 5 >
 
 
Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Akce - fotografie