Fairtrade 2019

16.5.2019

Zoom gallery

Fair trade kavárnu zorganizoval Ekotým ZŠ a MŠ Tyršova ve spolupráci s Fair trade marketem 16. dubna pro rodiče a příznivce naší školy již podruhé. Členové ekotýmu vyrobili pozvánky, plakáty a prezentaci o fair trade pro žáky i rodiče. Některé plakáty a vytištěnou prezentaci žáci instalovali na informační panely umístěné v přízemí školy, kde se akce konala. Další ekotýmáci napekli zdravé sušenky, které žákyně podávaly hostům ke kávě. Všem návštěvníkům naší kavárny se to velice líbilo. Káva byla kvalitní a voňavá, rodiče mohli také ochutnat různé druhy fair trade čokolád. Nově jsme uspořádali anketu a třem vylosovaným výhercům jsme předali hodnotné balíčky. Řada rodičů se dotazovala na fair trade a jeho smysl, takže se tyto informace rozšířily mezi další okruh lidí. Také naše škola podporuje tento systém, hlavně spravedlivou mzdu a zákaz dětské práce.

Co to je Fair trade?

V rámci obchodních vztahů pod záštitou Fair trade jsou farmářům, řemeslníkům a družstvům, které je sdružují, garantovány stabilní minimální výkupní ceny, které pokrývají nejen výrobní náklady, ale přináší i přiměřený zisk. Producentské organizace či družstva pak tyto zisky, tzv. sociální prémie, investují do rozvoje místní infrastruktury a jejich družstva si mohou pořídit výkonnější stroje na obdělávání půdy, postavit školu či zdravotní zařízení s cílem zajistit důstojný a kvalitní život místních obyvatel. Jsou to především pěstitelé kávy, kakaových bobů, banánů, ananasů, růží, cukrové třtiny, bavlny a dalších komodit.

V praxi to znamená, že pokud by například celosvětově klesla cena kakaových bobů, farmáři spolupracující v rámci organizace Fair trade mají jistotu, že dostanou za svou úrodu vždy alespoň minimální garantovanou výkupní cenu. Nebudou tak nuceni zvyšovat výnosnost kakaových plantáží hnojením a škodlivými postřiky, nebudou muset zapojovat do práce malé děti, nebudou devastovat přírodu za účelem navýšit množství sklizně a dohnat tak ztrátu. Jejich komunita nebude upadat a kakaové boby si zachovají svou vysokou kvalitu.

Mezi další principy, které odlišují Fair trade od konvenčního obchodu, patří například  udržitelné zemědělské postupy šetrné k životnímu prostředí, rovné příležitosti žen a mužů, důstojné a bezpečné pracovní podmínky, nezaměstnávají děti, jak je to obvyklé na ostatních plantážích. Dětská práce poškozuje psychický a fyzický vývoj dítěte a proto je v systému fair trade zakázána. Stejné pravidlo platí i pro nucenou nebo otrockou práci. Fair trade také posiluje postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou nezávislost.

Zoom gallery Zoom gallery Zoom gallery Zoom gallery Zoom gallery Zoom gallery