Ptačí budky, ptačí krmítka

6.1.2022

Projektový den – Ptačí budky

1. 12. 2021 proběhl na naší škole v 3. A projektový den.

Celý program  připravili a vedli pracovníci Ornity z. ú.

 Nejdříve proběhla beseda s promítáním o dutinových hnízdících ptácích. Dále si děti vyzkoušely znalostní hru o těchto ptácích. Po velké přestávce nastal hlavní bod programu- výroba ptačích budek. Děti se rozdělily do skupin a z připravených dílů pod vedením pracovníků Ornity sešroubovávaly jednotlivé díly k sobě.

Poté se všichni vydali před školu, kde pan Kubeš z Ornity zavěsil na strom novou budku, kterou žáci vyrobili. Dětem se program velice líbil.

Po skončení programu pan Kubeš zkontroloval, vyčistil a opravil stávajících 8 budek, které jsou v areálu ZŠ a na zahradě MŠ již 8 let. Jedna budka se rozbila pádem stromu při poryvu větru a byla nahrazena novou.

 

Projektový den - Ptačí krmítka

8. 12. 2021 proběhl na naší škole další projektový den, a to ve třídě 5. B.

Začal besedou s promítáním o ptácích na krmítku, poté proběhla znalostní hra pro zlepšení znalostí o ptačích druzích navštěvujících krmítka.

Žáci 5. B rozdělení do skupinek se potom pustili do sestavování a šroubování jednotlivých dílů samosypných krmítek. Některé z nich pan Kubeš instaloval na parapety před okna třídy. Jedno krmítko připevnil na kolík před 1. třídy u pavilonu.

Tyto projektové dny jsou přímo propojeny s tématem Ekoškoly- Biodiverzita.

Ptačí budky a krmítka, která jsou umístěna na zahradě, před školou a na parapetech školních oken zvyšují druhovou pestrost a četnost ptačí populace žijící v blízkosti školy.

Tímto moc děkujeme panu Kubešovi a paní Voldřichové, vedoucí Ornity za přípravu a realizaci těchto  projektových dnů.

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Akce - fotografie > Ptačí budky, ptačí krmítka