Provoz školy od 17. 5. 2021

14.5.2021

Provoz školy od 17. 5. 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí  17. 5. 2021 je umožněna prezenční  výuka žáků 1. i 2. stupně. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin, který byl stanoven na začátku školního roku. V hudební výchově není dovoleno zpívat, hodiny tělesné výchovy budou probíhat ve venkovních prostorách.

Žáci jsou povinni mít v prostorách školy zakryté dýchací cesty (respirátorem, rouškou…).

Testování

Všichni žáci budou testování vždy v pondělí neinvazivními antigenními testy Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Device (Saliva).  Návodné video:

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (saliva) - VOLTAX s r.o.

V případě absence v den testování bude žák testován po příchodu do školy.

Škola umožňuje asistenci zákonného zástupce (popř. jím pověřené osoby) při testování žáků 1.-3. ročníku.

Žáci 4. až 9. ročníků se budou testovat sami pod dohledem pověřeného pracovníka školy.

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Probíhá v souladu se školním řádem.

 

Školní družina (ŠD)

ŠD je v provozu pro všechny přihlášené žáky, a to v době 7:00-7:40 a po ukončení výuky do 17.30.

Při příchodu do ranní ŠD budou žáci vždy v pondělí testováni.

(V případě absence v den testování bude žák ve ŠD testován po příchodu do školy).

 

Stravování

 Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou mít automaticky přihlášené obědy. V případě, že žák nebude mít o stravování zájem, je nutné obědy odhlásit u vedoucí školní jídelny Bc. R. Řehořové (tel. 251 612 103, 733 775 414).

 

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na třídní učitele nebo vedení školy.

S přáním hezkých jarních dnů a pevného zdraví

 

                                                                                  vedení školy

 

V Praze 14. 5. 2021

 

Tyršova > O škole > Aktuality > Provoz školy od 17. 5. 2021