Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

16.4.2018

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do prvního ročníku se bude na naší škole konat ve dnech 24. a 25. 4. 2018, a to vždy od 14:00 do 18:00. S sebou prosím přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pro urychlení můžete také donést již předem vyplněnou Žádost o přijetí a Zápisní list, v případě potřeby také Žádost o odklad školní docházky.

Pozor! Zákonní zástupci dětí, kterým byl pro šk. rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí o přijetí dítěte požádat znovu (tj. znovu se dostavit k zápisu)!

Mějte prosím na paměti, že náhradní termín zápisu bude vypsán pouze pro ty děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a byly předem omluveny.

Více informací naleznete v Kritériích přijetí a Seznamu spádových oblastí pro naši školu.

Tyršova > O škole > Aktuality > Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019
Loading...

Další novinky

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 
Loading...

Další novinky

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >