Zápis do první třídy

14.4.2020

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 probíhá v Tyršově ZŠ od 16. 4. do 30. 4. 2020. Na dokumenty zaslané mimo uvedený termín nemůže být brán zřetel. 

Pokud zašlete vyplněné formuláře prostřednictvím e-mailu, tento e-mail musí být podepsán elektronickým podpisem. Pokud budete dokumenty zasílat prostřednictvím pošty nebo datové schránky, rozhodující je datum podání.

Tyršova > O škole > Aktuality > Zápis do první třídy