Výuka žáků 1. stupně od 25.5.2020

13.5.2020

Vážení rodiče, MŠMT umožnilo od pondělí 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Docházka do školy není povinná, o účasti dětí rozhodují jejich zákonní zástupci. V případě, že se žáci nebudou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, zůstávají zařazeni do systému “domácího vzdělávání“.

MŠMT uvedlo rizikové faktory, které máte zvážit při rozhodnutí, zda dítě pošlete do školy. Rizikové faktory se vztahují i na členy domácností žáků. Vyzýváme Vás k pečlivému zvážení rizik. Výčet rizik je součástí čestného prohlášení, které přikládáme.

Máte-li o tuto formu výuky pro své dítě zájem, vyplňte prosím "Přihlášku k docházce do školní skupiny od 25. 5. 2020 pro žáky 1. třídy" nebo "Přihlášku k docházce do školní skupiny od 25. 5. 2020 pro žáky 2. - 5. ročníku" a poslali ji svým třídním učitelům, a to do 18. 5. 2020. Pozdější přihlášení již není možné. Tuto přihlášku vyplní všichni zákonní zástupci, tedy i ti, kteří žáky do školy nepošlou (v přihlášce zatrhnou možnost NE, nevyužiji možnosti zařazení dítěte do školní skupiny).

Podrobné informace o organizaci výuky najdete zde.

Soubor:informace_k_výuce_žáků_1._stupně_od_25._5._2020.pdfPopis:

Soubor:přihláška_k_výuce_-_1._třídy.docPopis:

Soubor:přihláška_k_výuce_-_2._-_5._třídy.docPopis:

Soubor:estné_prohlášení.pdfPopis:

Tyršova > O škole > Aktuality > Výuka žáků 1. stupně od 25.5.2020
Loading...

Další novinky

Stránkování

 
Loading...

Další novinky

Stránkování