Výuka od 3. 5. 2021

30.4.2021

Výuka od 3. 5. 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí  3. 5. 2021 je umožněna rotační výuka žáků 1. i 2. stupně. Třídy budou rotovat v následujícím schématu:

  • od 3. 5. do 7. 5. (a každý další sudý týden) bude probíhat prezenční výuka I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B, VI.B, VII.B a VIII.B,
  • od 10. 5. do 14. 5. (a každý další lichý týden) bude probíhat prezenční výuka I. A, II. A, III.A, IV. A, V. A, VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A.

Ve třídách, které se neúčastní prezenční výuky, bude probíhat výuka distanční.

Výše popsaný cyklus se bude nadále pravidelně opakovat.

Žáci jsou povinni mít v prostorách školy zakryté dýchací cesty (respirátorem, rouškou…).

 

Testování

Všichni žáci v prezenční výuce budou testování vždy v pondělí a žáci 2. stupně i ve čtvrtek. V případě absence v den testování bude žák testován po příchodu do školy.

Škola umožňuje asistenci zákonného zástupce (popř. jím pověřené osoby) při testování žáků 1.-3. ročníku.  Žáci 4. až 9. ročníků se budou testovat sami pod dohledem pověřeného pracovníka školy. Škola zajišťuje testování neinvazivními antigenními testy.

 

Školní družina (ŠD)

ŠD je v provozu pouze pro žáky 1.-3. ročníků, a to v době 7:00-7:40 a po ukončení výuky do 17:00.

Při příchodu do ranní ŠD budou žáci vždy v pondělí testováni. (V případě absence v den testování bude žák ve ŠD testován po příchodu do školy).

 

Stravování

Žáci v prezenční výuce, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou mít automaticky přihlášené obědy. V případě, že žák do školy nenastoupí, je nutné obědy odhlásit.

Žáci na distanční výuce mají i nadále možnost odběru obědů, a to po předchozím přihlášení ke stravování a domluvě s vedoucí školní jídelny Bc. R. Řehořovou (tel. 251 612 103, 733 775 414).

 

Bližší informace k organizaci výuky vám sdělí třídní učitelé.  V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na třídní učitele nebo vedení školy.

S přáním hezkých jarních dnů a pevného zdraví

                                                                                                                                                                                                                                  vedení školy

 

V Praze 30. 4. 2021


 

 

Tyršova > O škole > Aktuality > Výuka od 3. 5. 2021
Loading...

Další novinky

Stránkování

 
Loading...

Další novinky

Stránkování