Výtvarný kroužek

I v letošním školním roce nabízím opět výtvarný kroužek pro děti nižších tříd.

Děti budou v kroužku malovat - akvarelovými, akrylovými barvami, voskovými i suchými pastely, kreslit pastelkymi, tužkami, tuží. Poznají různé výtvarné techniky, které vychází z kombinace výtvarných materiálů. Budou modelovat z keramické hlíny, pracovat z přírodními materiály, které preferuji, barveným ovčím rounem, včelím voskem, barveným pískem, sádrou... Mám ráda pestrost materiálů a tím i možnost nových zkušeností a zážitků.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 13:30 do 15:00 (1. skupina) a každou středu od 13:30 do 15:00 (2. skupina).

Přihlášky prostřednictvím e-mailu: 


Eva Vejražková, akad.malířka

                                                                    Zoom gallery

Tyršova > Kroužky > Výtvarný kroužek