Výtvarný kroužek

I v letošním školním roce nabízím opět výtvarný kroužek pro děti nižších tříd.

Děti budou v kroužku malovat - akvarelovými, akrylovými barvami, voskovými i suchými pastely, kreslit pastelkymi, tužkami, tuží. Poznají různé výtvarné techniky, které vychází z kombinace výtvarných materiálů. Budou modelovat z keramické hlíny, pracovat z přírodními materiály, které preferuji, barveným ovčím rounem, včelím voskem, barveným pískem, sádrou... Mám ráda pestrost materiálů a tím i možnost nových zkušeností a zážitků.

Pro děti z 1. třídy doporučuji hodinovou (45 min.) dílnu. Alespoň v 1.pololetí. Uvidím jak budou zvládat soustředění, aby nebyly příliš zatížené poměrně klidnou a koncentrovanou činností. 

Od 2. třídy pak dvouhodinovku (90 minut).

Kroužek bude probíhat ve středu odpoledne.


Eva Vejražková, akad.malířka

                                                                    Zoom gallery

Tyršova > Kroužky > Výtvarný kroužek