Vánoční dílny

30.11.2018

Vánoční dílny

Za hojné účasti dětí a jejich rodičů proběhly ve středu 28. 11. v Tyršově ZŠ  Vánoční dílny. 

Děkujeme především p. uč. Říhové, která má hlavní podíl na jejich přípravě, ale i všem žákům, kteří na stanovištích ochotně  pomáhali mladším dětem s tvorbou jejich vánočních výrobků. Občerstvení kromě maminek zajišťovala pekárna Kabát.

Vánočních dílen se stejně jako v uplynulých letech zúčastnila i vedoucí odboru školství, Mgr. J. Zacharová.

Tyršova > O škole > Aktuality > Vánoční dílny