Usnesení školské rady k situace kolem stavu tělocvičny

1.9.2015

Školská rada projednávala dne 31.8.2015 stav tělocvičny, která je v důsledku havarijního stavu nové podlahy stále mimo provoz. K této nepříjemné situaci vydala školská rada následující usnesení:

  1. Školská rada shledala současnou situaci kolem tělocvičny jasně zaviněnou přístupem MČ Praha 5 coby investora akce a zřizovatele školy.
  2. Školská rada vyzývá MČ Praha 5, aby neprodleně sdělila závazný harmonogram prací a dokončení rekonstrukce podlahy v tělocvičně. Doposud deklarované termíny se nenaplnily.
  3. Školská rada konstatuje, že stávající neutěšená situace kolem tělocvičny vytváří značný problém pro výuku tělesné výchovy a realizaci kroužků a pronájmů. Toto způsobuje značné komplikace ve výuce a hospodářské ztráty pro školu.
Tyršova > O škole > Aktuality > Usnesení školské rady k situace kolem stavu tělocvičny
Loading...

Další novinky

Stránkování

 
Loading...

Další novinky

Stránkování