Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5 - Jinonice obhájila počtvrté mezinárodní titul Ekoškola

3.10.2017

Naše škola je zapojena do programu Ekoškola od roku 2007 a v roce 2009 získala první titul Ekoškola.

Program Ekoškola byl vyhlášen v roce 1995 jako reakce na Summit Země v Rio de Janeiro s cílem zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2005. Program probíhá v 64 zemích světa, je zapojeno 49000 škol a 16milionů žáků. Hlavním koordinátorem tohoto programu v ČR je vzdělávací centrum Tereza se sídlem Haštalská 17, Praha 1, které pomáhá více jak 400 školám.

Cílem programu je, že si žáci osvojí takové dovednosti, aby snižovali ekologický dopad školy na životní prostředí. Šetří vodou, elektrickou energií, správně třídí odpad, navrhují úsporná opatření a zlepšují prostředí ve škole a v jejím okolí. Také sbírají papír, plastová víčka, hliník, vybité baterie a drobný elektroodpad. Následně žáci předávají své zkušenosti v rodinách a ve svém okolí.

Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. Každá Ekoškola má svůj Ekotým, pracuje podle funkční metodiky 7 kroků a zabývá se prostředím ve škole i v jejím okolí.

Po splnění všech kritérií mezinárodního programu nám byl počtvrté udělen titul Ekoškola. Tituly byly předávány 22. 6. 2017 v Senátu ČR. Již od rána bylo vidět, že bude krásný slunný den a že nás čeká plno nových zážitků. V Senátu vládla slavnostní atmosféra, všichni jsme netrpělivě čekali, až po projevech budeme vyzváni a předstoupíme před všechny pozvané a bude nám předán titul Ekoškoly. Za naší školu se slavnostního vyhlášení zúčastnila paní ředitelka Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová, koordinátorka EVVO Ing. Ilona Fibichová, Tereza Dostalíková 8. třída, Natálie Andrlová 9. třída a Roman Málek 5. třída. Tituly byly předávány z rukou Richarda Brabce, ministra životního prostředí, Jaromíra Jermáře, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Jaroslava Fidrmuce, náměstka člena vlády, PETRA Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA a Lukáše Běhunčíka, zástupce společnosti IKEA ČR, od které jsme dostali dárky. Potom následovala komentovaná prohlídka historické budovy Senátu. Obdivovali jsme všechny prostory, obrazy a výzdobu. Byla to jedinečná možnost si to prohlédnout, protože tam nikdo z nás ještě nebyl. Program pokračoval ve Valdštejnské zahradě, kde vládla uvolněná a hravá nálada. Učitelé měli možnost sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy, vyměnit si vizitky a naplánovat setkání blízkých ekoškol.

Zakončením celého dne byla plavba parníkem po Vltavě. Z Valdštejnské zahrady jsme šli pěšky k přístavišti, rtuť teploměru vystoupala téměř k 35°C a tak jsme hledali stín pod stromy kolem cesty a těšili jsme se na palubu. Na palubě bylo příjemně a tak jsme se sice unavení, ale šťastní sledovali a obdivovali krásy Prahy.  Poté jsme se plni zážitků a chutí do nové práce vydali na cestu domů.

Ekotým Tyršovy ZŠ a MŠ

6272522_pep-1712_-_kopie.jpg

pep_1720.jpg

pep_1726.jpg

pep_1729.jpg

pep_1862_1.jpg

Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Články > Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5 - Jinonice obhájila počtvrté mezinárodní titul Ekoškola
Loading...

Články

Stránkování

12 >
 
 
Loading...

Články

Stránkování

12 >