SWOT analýza základních škol Prahy 5

3.12.2019

SWOT analýza základních škol Prahy 5

Na konci školního roku 2018/2019 se Tyršova ZŠ zapojila do SWOT analýzy, kterou realizovala MČ Praha 5 a byla určena základním školám na Praze 5, jejímž zřizovatelem je právě MČ Praha 5.

Cílem této SWOT analýzy bylo zjistit silné a slabé stránky školy, určit hrozby a příležitosti, které mohou školu ovlivnit.

Výsledky SWOT analýzy jsou cenným podkladem pro další vývoj a práci školy.

Děkujeme všem respondentům – rodičům, žákům, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy za čas, který věnovali vyplnění dotazníků šetření   SWOT analýzy.

Výsledky SWOT analýzy naleznete v sekci Dokumenty.

Tyršova > O škole > Aktuality > SWOT analýza základních škol Prahy 5