Stavitelé města aneb změny klimatu

2.6.2023

Hned tři ročníky, žáci 1., 2. a 4. tříd, měly možnost se v průběhu května hravou formou seznámit s tím, co můžeme ve svém okolí dělat, a jak se chovat v případě různých pohrom, s kterými se dnes setkáváme ve větší míře díky změně klimatu.

Žáci 4. ročníku se tématu věnovali po dobu 8 vyučovacích hodin, jež byly rozděleny do dvou dnů. První den se seznámili  s teorií a zahráli si hru, kdy ve skupinách si na herním plánu postavili svoje město, které bylo později prověřeno, zda a jak obstojí v přírodních pohromách jako jsou povodeň, vichřice, ledovka, sucho, přívalový déšť, velké horko. Poté se žáci vypravili prozkoumat okolí školy se záměrem, jak by šlo prostředí změnit - vymyslet vhodná adaptační opatření pro zmírnění klimatických změn. Následující den žáci ve skupinkách zpracovávali své nápady na plakáty, které byly následně zaslány na posouzení komisí MHMP - komise vybere z různých škol 1 nejlepší nápad, který bude skutečně realizován! 

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

Tyršova > O škole > Aktuality > Stavitelé města aneb změny klimatu