Setkání ke Strukturálnímu plánu MČ Praha 5

14.11.2022

Vážení rodiče, městská část Praha 5 Vás zve na setkání ke Strukturálnímu plánu. Detailní plán pro zodpovědný a promyšlený rozvoj Prahy 5 byl vytvářen odbornými skupinami několik let, ale to nejdůležitější mu stále chybí – vhled občanů naší krásné městské části.

Zástupci odboru územního rozvoje MČ Praha 5 připravili sérii veřejných setkání s občany ke Strukturálnímu plánu, která se uskuteční v příštích týdnech. Tato setkání proběhnou formou krátké prezentace a „kulatých“ stolů zaměřených na veřejný prostor, školy a školky, jejich dostupnost, hodnoty, problémy i příležitosti a hrozby v daném území.

Celý dokument je dostupný na webových stránkách městské části www.praha5.cz/strukturalni-plan-mc-praha-5/ a náměty na jeho doplnění je možné posílat do 23. prosince 2022 také prostřednictvím e-mailové adresy .

Termíny následujících setkání:

 

Lokality Radlice, Jinonice, Malvazinky

29. listopadu 2022 v 17:30 – ZŠ Radlická, ul. Radlická 115

 

Lokality Motol, Homolka, Cibulka

13. prosince 2022 v 17:30 – Komunitní centrum Prádelna, ul. Holečkova 38a

Veřejná setkání
Veřejná setkání

Tyršova > O škole > Aktuality > Setkání ke Strukturálnímu plánu MČ Praha 5