Režim školy pro druhý stupeň od 8.6.2020

2.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci, od 8.6. je umožněn vstup do školy i žákům druhého stupně. Základním způsobem výuky zůstává vzdělávání na dálku, nicméně můžeme poskytovat žákům konzultace, lze zařadit i třídnické hodiny apod.

Případné třídnické hodiny jsou v kompetenci třídních učitelů. Máte-li zájem o konzulatci z libovolného předmětu, kontaktujte prosím příslušného učitele a dohodněte se s ním. Jednotliví učitelé mohou uspořádat a nabídnout také hromadné konzulatce (do počtu 15 žáků), o této aktivitě budou žáci informováni zprávou v Google Classroom nebo e-mailem, jejich zákonní zástupci e-mailem.

Podmínkou účasti žáka je dodržování protiepidemických opatření (zejména nošení roušky v budově školy, viz přiložená pravidla) a dodání podepsaného Čestného prohlášení.

Soubor:pravidla_pobytu_ve_škole_pro_2_stupeň.pdfPopis:

Tyršova > O škole > Aktuality > Režim školy pro druhý stupeň od 8.6.2020