Prohlášení ke STÁVCE 27. 11. 2023

20.11.2023

Prohlášení ke STÁVCE 27. 11. 2023

Vážení rodiče, na 27.11.2023 je plánovaná celodenní stávka pracovníků ve školství, do které se chce zapojit drtivá většina zaměstnanců naší školy. Škola zůstane zavřená. Nebudou v provozu družina, mateřské školy ani školní jídelna. Nebudou k dispozici prostory běžně pronajímané po skončení výuky.

Uvědomujeme si, že Vám tím působíme potíže a za problémy se omlouváme, avšak stávka je už poslední možností, jak dát najevo svůj nesouhlas s tím, kam by se ubíralo naše školství, pokud by vláda uskutečnila plánované drastické škrty v resortu školství. 

Jaké důvody nás ke stávce vedou? 

Pokud by byla plánovaná opatření realizována, dojde nevyhnutelně k výraznému snížení kvality výuky na většině škol v ČR, a to včetně té naší. Přinejmenším by došlo k těmto změnám:

  • Bylo by ukončeno dělení tříd na některé předměty (například jazykové vzdělávání, pracovní činnosti, tělesná výchova, laboratorní práce, informatika…) 
  • Nevyhnutelně by se snížil počet asistentů pedagogů, bez nichž by se výrazně zhoršila situace žáků, kteří je ke svému vzdělávání potřebují, a následně i jejich spolužáků.
  • Vzhledem k tomu, že vláda hodlá zásadně ušetřit na platech nepedagogických pracovníků, musel by být zásadně omezen chod školní kuchyně a technickou správu budov školy by muselo zvládnout méně zaměstnanců.

Uvedené změny jsou v příkrém rozporu jak s dříve schválenými dokumenty vlády (např. zásadní Strategie 2030+), tak i s požadavky, jaké na vzdělávání dlouhodobě klade Česká školní inspekce. Kvalita vzdělávání, o jakou dlouhodobě usilujeme, by se rapidně snížila a při sebevětším nasazení pedagogů by ji nebylo možné udržet, natož dále zlepšovat. 

Ačkoli si dobře uvědomujeme nutnost snižování deficitu státního rozpočtu a zadlužení naší země, domníváme se, že právě děti a jejich vzdělávání skutečně nejsou tím správným prostorem pro takto drastické úspory. Odmítáme snižovat kvalitu výuky na naší škole, naopak bychom rádi podmínky pro Vaše děti stále zlepšovali. Proto stávkujeme.

Chcete vědět víc? Chcete nás v našem úsilí podpořit? 

Podívejte se na Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství, který do této chvíle podepsalo více než 14 000 pedagogů, pracovníků škol a rodičů. Chcete-li, můžete naše požadavky podpořit jeho podpisem.

Na této mapě můžete také průběžně zjišťovat, které školy se do plánované stávky zapojí (mapa je stále doplňována).

Děkujeme za pochopení. Věřme, že se nám podaří plány ministerstva ještě zvrátit.

Pedagogové a další pracovníci Tyršovy školy v Jinonicích

Soubor:prohlášení_ke_stávce_27._11._2023.pdfPopis:Text prohlášení

Tyršova > O škole > Aktuality > Prohlášení ke STÁVCE 27. 11. 2023