Informace a kritéria k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

6.4.2022

Informace a kritéria k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis do první třídy se koná 19. 4. - 20. 4. 2022, vždy od 14 do 18 hodin. Informace k zápisu a kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023 naleznete v přiložených dokumentech. Pro zápis dětí do prvních tříd v městské části Praha 5 na školní rok 2022/2023 mohou zákonní zástupci využít aplikaci https://zapisdozs-praha5.praha.eu. Do této aplikace zaregistrují údaje svého dítěte a následně si mohou vytisknout žádost o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky (v případě žádosti o odklad nepředávejte škole žádost o přijetí).

Soubor:informace_k_zápisu_do_1_tříd.pdfPopis:Informace k zápisu do 1. tříd

Soubor:kritéria_přijímání_dětí_k_povinné_školní_docházce_2022-2023.pdfPopis:Kritéria přijímaní dětí k povinné školní docházce 2022/2023

Soubor:info_o_škole.pdfPopis:Informace o škole

Tyršova > O škole > Aktuality > Informace a kritéria k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023
Loading...

Další novinky

Stránkování

 
Loading...

Další novinky

Stránkování