Ekookénko 6

21.11.2016

Školní rok se rozeběhl naplno a náš ekotým také pilně pracuje.

Nejdříve něco k úspěšným školním soutěžím. Do dalšího kola soutěže Pražský pramen, kterou organizuje Gymnázium Botičská, postoupila čtveřice žáků ve složení: Jiří Hejtmánek 9.tř., Vojtěch Kebrle9. tř., Natálie Andrlová 9. tř. a Ondřej Sklenář 7. tř. Dostali 6 těžkých úkolů na domácí zpracování. Úkoly vypracoval pouze Jiří Hejtmánek, který se po zásluze dostal do finálového kola. 12. října se konala další soutěž – Přírodovědný klokan. Zvítězil Jiří Hejtmánek s 98 body a byl první za obvody Praha 5 a Praha 13. Ve školním kole dále uspěli Natálie Andrlová s 92 body a Vojtěch Kebrle s 82 body.

7. třída navštívila 18. října Toulcův dvůr a seznámila se s životem včel v programu Včelí společenstvo. Život tohoto velice užitečného hmyzu mohli žáci poznat i zblízka, kdy oblečeni do včelařských klobouků pozorovali včely přímo v úle.

Ekotým si během října připomínal metodiku Ekoškoly. Tři členky ekotýmu spolu s koordinátorkou navštívily ekoškolu J. A. Komenského na Břevnově. Cílem tohoto setkání bylo, aby si ekotýmy  v rámci dobré praxe vyzkoušely vytvořit  plán z výsledků analýzy. Garantem seminářů dobré praxe je TEREZA. Během listopadu náš ekotým pracuje na plánu ekoškoly. Vychází z výsledků analýzy, silných a slabých stránek školy, které jsme vytvářeli minulý školní rok.

Tereza Dostalíková z 8. třídy připravuje s dalšími ekotýmáky celoškolní anketu a osvětu, která by měla přispět ke snížení množství odpadu, který žáci ve třídách produkují.

pb140056.jpg pb140058.jpg

Loading...

Články

Stránkování

12 >
 
 
Loading...

Články

Stránkování

12 >