Ekookénko 12

16.5.2019

Projektový den Les a jeho obyvatelé

Ve čtvrtek 20.12.  probíhal ve škole projektový den zaměřený na les a jeho obyvatele. Žáci se účastnili programů na třech stanovištích, společně ve třídě malovali les a shlédli video Lišky, ke kterému měli pracovní list. Na stanovišti u vchodu do školy se mohli více dozvědět o lesní zvěři, jak pečovat o les a jak ho chránit. Žáci si mohli prohlédnout parohy, trofeje, kůže i další přírodniny. V tělocvičně si mohly děti pohladit ochočenou lišku obecnou a dozvědět se vše o životě těchto šelem. To se všem moc líbilo. Další stanoviště, které mělo velký ohlas, bylo Zvířecí obludky a Lovci a kořist. Zde se žáci dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací ze světa zvířat, mohli si vzít na ruku tarantuli, pohladit hroznýše či strašilku. Všem žákům i učitelům se projektový den líbil.¨

Děkujeme Pavlu Wolejníkovi a sdružení Pochop přírodu z Litvínova, kteří nám připravili program. Ilona Fibichová

les6.jpg

 

Ptáci na obzoru

8. 1. 2019 proběhl v naší škole program Ptáci na obzoru. Zaměstnanci  Ornity seznámili žáky se životem, ohrožením a ochranou dravců. Dravci jsou denní ptáci přizpůsobení k lovu kořisti. Mají zahnutý zobák, mohutné pařáty s ostrými a silnými drápy a dokonalý zrak. Zoologové je dlouho považovali za jednolité seskupení, ale ukázalo se, že jsou to dva různé druhy a dnes je dělíme na Dravce a Sokoly. Děti mohly vidět některé z nich naživo – např. poštolku, káně, luňáka nebo sokola. Dále se žáci dozvěděli, že díky repatriačnímu programu v ČR po 120 letech znovu hnízdí orel skalní, po 60 letech sokol stěhovavý a orel mořský. Poznali, co nejvíce tyto živočichy ohrožuje a proč je důležité je chránit. Program se žákům líbil a shlédly ho všechny třídy na škole. Každá třída dostala pěkný plakát do třídy a děti si mohly odnést rozvrh s vyobrazenými dravci a sokoly.

ptáci.jpg

 

Loading...

Články

Stránkování

12 >
 
 
Loading...

Články

Stránkování

12 >