Ekookénko 10

9.5.2018

Během února náš ekotým dokončoval analýzu stavu naší školy v tématech voda, energie, odpady, prostředí a nově doprava. 13. března jsme se sešli na hodinové schůzce a pracovali na silných a slabých stránkách naší školy. Členové ekotýmu pracovali ve skupinách podle témat a skupinu vždy tvořili žáci 2. i 1. stupně, kteří si pomáhali a spolupracovali. Co se nestihlo, to jsme dokončovali během schůzek v druhé polovině března. Nyní vystavíme výsledky naší práce na nástěnce v 1. patře školy.

V prosinci minulého roku žáci i pedagogové Tyršovy ZŠ vyplňovali dotazník ohledně dopravy, který vytvořila žákyně Tereza Dostalíková z 9. třídy. Zjistili jsme zajímavé informace. Máme radost z toho, že 62,5 % dětí chodí do školy pěšky nebo jezdí na koloběžce či na kole. Z tohoto počtu asi 30% žáků využívá MHD, protože bydlí dále od školy. Bohužel asi 38% žáků jezdí do školy autem. Jako důvod uvádí 21,4% dětí, že bydlí daleko a 8%, že se jim nechce chodit pěšky nebo jezdit MHD. Většinou je v autě jeden rodič a jedno dítě. Každým autem navíc zatěžujeme životní prostředí a ničíme si kvalitu ovzduší v okolí školy nebezpečnými výfukovými zplodinami. Jedním z možných řešení by bylo nabídnutí spolujízdy a vzájemná domluva rodičů nebo zvážení cesty dětí MHD. Téměř 57% žáků uvedlo, že jim cesta do školy trvá do 10 minut a 35% žáků vyplnilo 10 až 30 minut. Takže prosíme o zvážení nutnosti cestovat do školy autem a doufáme, že při příští analýze bude procento dětí cestujících do školy autem nižšíJ

Ekotým začal připravovat Fair trade kavárnu pro rodiče, která se uskuteční 19. dubna od 17 hodin. Nejdříve Lucka Chalupníková ze 7. třídy připravila prezentaci o fair trade pro ekotým a 7.třídu. Potom nám členka ekotýmu Magdalenka Rysová z 3.B dala kontakt na fair trade obchod, který vede její maminka. A tak jsme navázali kontakt s Fair trade marketem se sídlem v Jinonicích. Další žákyně 7. třídy namalovaly plakáty a Bára Morávková nakreslila pozvánky, které visí na dveřích naší školy a školním webu. Budeme se těšit na setkání,  ochutnávku fair trade kávy a sušenek, které napečou žáci naší školy.

img_20180404_113908.jpg img_20180328_101041_burst1.jpg img_20180404_113846.jpg img_20180404_113932.jpg img_20180404_114133.jpg

Loading...

Články

Stránkování

12 >
 
 
Loading...

Články

Stránkování

12 >