Adaptační kurzy 2021

12.11.2021

Adaptační kurzy 2021

Třídy šestého a semého ročníku úspěšně dokončily adaptační kurzy, které pro ně naši učitelé připravili v Novém Dvoře na Šumavě. Gratulujeme našim žákům k absolvování všech aktrivit a děkujeme jim za aktivní, nebojácnou a nadšenou spolupráci. Fotografie z obou kurzů brzy najdete v Galerii.

Adaptační kurzy pořádá naše škola již tradičně vždy na na přelomu října a listopadu. Program obvykle není "seznamovací" - většina žáků třídy se dobře zná z prvního stupně. Zaměřujeme se proto spíše na rozvíjení zodpovědnosti, spolupráce a rozhodovacích schopností, což jsou požadavky, které na žáky ve zvýšené míře klade přechod na druhý stupeň. 

Pro sestavení kvalitního programu s tímto zaměřením je nutné třídní kolektivy několik týdnů i měsíců pozorovat, a to je právě důvodem pro poměrně pozdní termín adaptačního kurzu.

Letošní účast sedmých tříd je pak důsledkem faktu, že tento ročník vloni vinou koronavirové pandemie o svůj adaptační kurz přišel...

Tyršova > O škole > Aktuality > Adaptační kurzy 2021