Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ

Podrobné informace pro přijímací řízení na SŠ v tomto školním roce naleznete zde.

Anebo ke stažení zde:

Soubor:informace_o_prij.rizeni_2016_2017_kap.5.1_spoi.pdfPopis:Informace o přijímacím řízení na SŠ - 2016/2017

 

Zjednodušeně a stručně:

1) Každý uchazeč může podat 2 přihlášky na 2 různé střední školy/obory. Totéž platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. Kontrolu, zda jich nepodává víc, sice základní škola vykonávat nesmí, ale v praxi také více než dvě přihlášky nepotvrdí.

2) Formuláře přihlášek ZŠ nevydává - lze je zakoupit v prodejnách SEVTu nebo stáhnout na webu MŠMT (výtisk je platný, i když není barevný). Mnohé SŠ také vydávají uchazečům své předvyplněné přihlášky.

3) Vyplněné přihlášky je třeba donést na ZŠ, která potvrdí hodnocení prospěchu a chování žáka. Poté uchazeč přihlášku odnese/zašle k rukám ředitele SŠ. To je třeba učinit nejpozději do 1. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu).

4) Rozhodnutí o PŘIJETÍ na střední školu neobdrží uchazeč písemně - je třeba sledovat web střední školy nebo vývěsní tabuli. Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ naproti tomu rozesílá ředitel SŠ poštou.

5) Zápisový lístek je nutno odevzdat na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků. Za včas odevzdaný se považuje i ten lístek, který byl v této lhůtě prokazatelně předán provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek vyzvedne zákonný zástupce uchazeče na ZŠ do 15. března.

6) Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Nelze jej tedy po odevzdání přenést ještě na jinou školu. Toto ustanovení se netýká situace, kdy chce uchazeč přenést zápisový lístek na školu, jež ho přijala na odvolání.

 

Kde najdete další spolehlivé informace:

  1. Portál Střední školy.cz
  2. Platné formuláře přihlášek ke stažení.
  3. Přehled oborů a SŠ v Atlasu školství
  4. Portál Infoabsolvent.cz

Při jakýchkoli nejasnostech kontaktujte prosím výchovného poradce Tyršovy ZŠ.

 

 

Tyršova > Základní škola > Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ