Akce - fotografie

Akce - fotografie
8.10.2018 Pěšky do školy

V polovině září odstartoval první ročník osvětové kampaně Pěšky do školy, která má upozornit nejen na důležitost pohybu jako prevence dětské obezity, ale hlavně na nutnost zvýšení bezpečnosti před školami. Ta je často narušena právě rodiči-řidiči, kteří vozí své děti až před brány škol, kde vznikají nepřehledné a nebezpečné situace. Tuto akci pořádá nezisková organizace Pražské matky, která se dlouhodobě zaměřuje na bezpečný pohyb v pražských ulicích. více

9.5.2018 FAIR TRADE kavárna na ZŠ a MŠ Tyršova v Jinonice

Fair trade kavárnu zorganizoval Ekotým ZŠ a MŠ Tyršova ve spolupráci s Fair trade marketem 19. dubna pro rodiče a příznivce naší školy. Členové ekotýmu vyrobili pozvánky, plakáty a prezentaci o fair trade pro žáky i rodiče. Některé plakáty a vytištěnou prezentaci žáci instalovali na informační panely umístěné v přízemí školy, kde se akce konala. Další ekotýmáci napekli zdravé sušenky a muffiny, které žákyně podávaly hostům ke kávě. Všem návštěvníkům naší kavárny se to velice líbilo. Káva byla kvalitní a voňavá. Řada rodičů se dotazovala na fair trade a jeho smysl, takže se tyto informace rozšířily mezi další okruh lidí. Také naše škola podporuje tento systém, hlavně spravedlivou mzdu a zákaz dětské práce. více

27.3.2018 Velikonoční dílny 2018

  více

8.1.2018 Krkavcovití

Akce Krkavcovití proběhla v pondělí 8.1. 2018. Velice známý chovatel pan Viktor Čahoj nám zajímavě vykládal o krkavcovitých. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které jsme před tím nevěděli. Proběhla i ukázka živých jedinců a jejich inteligence. Program byl velice pěkný.  více

13.12.2017 Krabice od bot 2017

Velice děkujeme všem dětem a rodičům, kteří darovali dárky pro potřebné děti v rámci humanitární akce Krabice od bot. Letos se podařilo nashromáždit 103 krásně zabalených balíčků, některé byly opravdu velké. Také moc děkujeme paní učitelce Zdeňce Masnerové, která celý náklad odvezla svým autem do sběrného místa v Praze Nuslích. Dárky udělají určitě hodně radosti a přispějí ke krásnému prožití vánočních svátků. více

19.10.2017 Včelí společenstvo 2017

Dne 5. října jsme se s paní učitelkou I. Fibichovou podívali do Toulcova dvora. Zúčastnili jsme se programu Včelí společenstvo. Šli jsme do místnosti, kde jsme si sedli do kruhu ze židlí. Jako první jsme se dívali na mrtvou včelu pod lupou a díky tomu jsme se dozvěděli, že jí šest nohou a čtyři křídla rostou z hrudi a ne ze zadečku. Dozvěděli jsme se, jak se včela vyvíjí, z čeho se skládá úl, kde včely nejraději žijí a jak se rozmnožují. Dokonce jsme se šli podívat do proskleného včelího úlu, kde jsme pozorovali bitvu včel proti vose, která vlétla do úlu a chtěla jim něco loupežit. více

19.10.2017 Recyklace starých školních herbářů

Žáci 5.A s paní učitelkou Šímovou pomohli deváťákům. Staré herbáře roztřídili na papír, směsný odpad a plasty. Plastové obaly žáci deváté třídy použijí znovu na podzimní herbáře. více

7.6.2017 Botič

                                                více

31.5.2017 Vyšehrad

Druhý den po návštěvě botanické zahrady jsem se vydala se skupinkou žáků druhého stupně na bájný Vyšehrad. Měli jsme nakopírované mapky Vyšehradu s deseti stanovišti, které jsme postupně hledali. U každého zastavení jsme si přečetli popis, historii a úkoly, které žáci vyplňovali do pracovních listů. Prohlédli jsme si například Táborskou bránu, nejstarší rotundu sv. Martina v Praze, sochy Václava Myslbeka, Gorlici, kostel sv. Petra a Pavla, a hlavně hřbitov se spoustou českých velikánů. Podle mapky a pracovních listů jsme hledali jejich hroby a určovali jejich díla a přínos naší vlasti. Nejkrásnější ale byl výhled na Prahu ze všech stran, a hlavně pohled do Vltavy pod námi. Tak jsme přemýšleli, jak mohl Šemík s Horymírem skočit do takové hloubky. více

30.5.2017 Botanická zahrada v Tróji

Většina žáků druhého stupně odjela na školu v přírodě a skupinka zbylých dětí vyrazila s p. uč. Šiprovou a Fibichovou do skleníku Fata Morgana a do botanické zahrady v Tróji. Ve skleníku bylo velice příjemně, létali kolem nás tropičtí motýli a mohli jsme obdivovat nádherné květy. Venku byl tropický den, a tak jsme si rádi odpočinuli pod stromy v zahradě. Děti dostaly od paní učitelky Šiprové pracovní list s úkoly. Odpovědi hledaly v různých částech zahrady. Nazpátek jsme se vydali kolem kaple sv. Kláry a sestupovali jsme krásnou vinicí. více

Stránkování

12 3 >
 
 
Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Akce - fotografie