Jídelna MŠ


ZPŮSOB A PLACENÍ  STRAVNÉHO

Stravné se platí trvalým příkazem nebo bankovním převodem na číslo účtu 2436051 / 0100. Důležité je uvést variabilní symbol! Placení stravného musí být uskutečněno vždy k 20. dni předchozího měsíce.

CENA STRAVNÉHO

Všechny předškolní děti                 =   34,- Kč na 1 den  (748,- Kč na měsíc)

Děti s odkladem školní docházky   =   37,- Kč na 1 den  (814,- Kč na měsíc)

V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim.

ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVNÉHO

Stravné se musí odhlásit nejpozději do 8. 00 hod. a to buď telefonicky (červená, žlutá a modrá třída) na tel. č. 739 355 269, (barevná třída) na tel. č. 731 236 932 nebo osobně v budově Mateřské školy.

V případě, že jde dítě domů po obědě, je třeba tuto skutečnost také nahlásit  nejpozději do 8,00 hod., aby mohlo dostat odpolední svačinu s sebou domů.

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

Veškeré informace o stravování Vám podá pí. hospodářka Marie Kratochvílová v budově ZŠ (postranní vchod u kuchyně) nebo na telefonním čísle 251 612 103.


 

Tyršova > Mateřská škola > Jídelna MŠ