Zápis do MŠ


zapis_ms.png

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  2019:

Soubor:den_otevŘenÝch_dveŘÍ_2019.docPopis:Den otevřených dveří v Tyršově MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁPIS  DO  TYRŠOVY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020:

Vážení rodiče,

na webové aplikaci zapisdoms.praha5.cz budou od 1. dubna ke stažení a vyplnění přihlášky do mateřských škol. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplněnou přihlášku, potvrzenou dětským lékařem přinesou zákonní zástupci, popř. jimi zplnomocněné osoby do budovy MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 2/634:

Osobní odevzdání přihlášek proběhne ve čtvrtek 2. května 2019

                                             v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po projednání se zřizovatelem budou před začátkem zápisu zveřejněna Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2019/2020. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa aplikace je:

http://zapisdoms.praha5.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyršova > Mateřská škola > Zápis do MŠ