Zápis do MŠ


zapis_ms.png

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  2019:

Soubor:den_otevŘenÝch_dveŘÍ_2019.docPopis:Den otevřených dveří v Tyršově MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁPIS  DO  TYRŠOVY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020:

1. část zápisu - bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace http://zapisdoms.praha5.cz (viz. informace níže)

 Soubor:zapis_do_ms_a4_nahled.pdfPopis:Zápis do mateřských škol na rok 2019/2020

2. část zápisu - bude probíhat osobně předáním vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky, kterou přinesou zákonní zástupci, popř. jimi zplnomocněné osoby do budovy MŠ Tyršova, U Tyršovy školy 2/634:

Osobní odevzdání přihlášek proběhne ve čtvrtek 2. května 2019

                                             v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

Podrobnější informace (co přinést s sebou) najdete zde:

Soubor:pozvánka_na_zápis_2019-2020.docPopis:Zápis do Tyršovy MŠ - pozvánka

Soubor:kritéria_pro_přijímání_dětí_do_mŠ_zřizovaných_mČ_praha_5_pro_školní_rok_2019-20.docxPopis:Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa aplikace je:

http://zapisdoms.praha5.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyršova > Mateřská škola > Zápis do MŠ