O školní jídelně

Úkolem školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky ZŠ a kompletní zajištění stravy pro MŠ.

O kvalitní a chutnou stravu se stará tým vyučených kuchařek.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Strávníci mohou vybírat ze dvou připravovaných jídel.

Každé jídlo si mohou předem objednat pomocí objednávkového panelu, který se nachází v prostorách školní jídelny.

Pokud tak neučiní, mají všichni přihlášení automaticky navoleno menu č.1.

Podrobnosti najdete v Provozním řádu jídelny.

Tyršova > Školní jídelna > O školní jídelně
Loading...

Školní jídelna

Loading...

Školní jídelna