O školní jídelně

Úkolem školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky ZŠ, kompletní zajištění stravy pro MŠ a obědy pro ZŠ Waldorfskou.

O kvalitní a chutnou stravu se stará tým vyučených kuchařek.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 48/1993 Sb. Strávníci mohou vybírat ze dvou připravovaných jídel. Každé jídlo si mohou předem objednat pomocí objednávkového panelu, který se nachází v prostorách školní jídelny. Pokud tak neučiní, mají všichni přihlášení automaticky navoleno menu č.1. Podrobnosti najdete v Provozním řádu jídelny.

Tyršova > Školní jídelna > O školní jídelně
Loading...

Školní jídelna

Loading...

Školní jídelna